CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
51.82.10 
Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų bei įrangos didmeninės prekybos paslaugos
46.63.10 
Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos
51.83.10 
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos
46.64.10 
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos
51.84.10 
Kompiuterių ir jų periferinės bei programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
46.51.10 
Kompiuterių, jų išorinių įrenginių ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
51.85.11 
Įstaigos technikos, pavyzdžiui rašomųjų mašinėlių, kopijavimo aparatų ir skaičiavimo mašinėlių, didmeninės prekybos paslaugos
46.66.10 
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
51.85.12 
Įstaigos baldų didmeninės prekybos paslaugos
46.65.10 
Įstaigos baldų didmeninės prekybos paslaugos
51.86.10 
Kitos elektroninės įrangos ir dalių didmeninės prekybos paslaugos
46.52.11 
Telekomunikacinės įrangos ir dalių didmeninės prekybos paslaugos
46.52.12 
Code: 46.52.12 
Elektroninės įrangos ir dalių didmeninės prekybos paslaugos
51.87.11 
Transporto įrenginių, kitokių negu variklinės transporto priemonės, motociklai ir dviračiai, didmeninės prekybos paslaugos
46.69.11 
Transporto įrangos, išskyrus variklines transporto priemones, motociklus ir dviračius, didmeninės prekybos paslaugos
51.87.12 
Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
46.69.12 
Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
51.87.13 
Kėlimo ir krovimo įrenginių didmeninės prekybos paslaugos
46.69.13 
Kėlimo ir krovimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
51.87.14 
Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir tabako pramonėje, didmeninės prekybos paslaugos
46.69.14 
Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir tabako pramonėje, didmeninės prekybos paslaugos
51.87.15 
Profesionalių elektros mašinų, įtaisų ir medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
46.69.15 
Profesionalių elektros mašinų, prietaisų ir medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
51.87.16 
Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties mašinų, įtaisų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
46.69.16 
Ginklų ir šaudmenų didmeninės prekybos paslaugos
46.69.19 
Code: 46.69.19 
Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties mašinų, prietaisų ir įrenginių didmeninės prekybos paslaugos
51.88.11 
Žemės ūkio traktorių didmeninės prekybos paslaugos
46.61.11 
Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų, įskaitant traktorius, didmeninės prekybos paslaugos
51.88.12 
Žemės ir miškų ūkio mašinų (neįskaitant traktorių) bei jų priedų ir padargų didmeninės prekybos paslaugos
46.61.11 
Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų, įskaitant traktorius, didmeninės prekybos paslaugos
46.61.12 
Code: 46.61.12 
Vejų ir sodų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
51.90.10 
Kitos didmeninės prekybos paslaugos
46.90.10 
Nespecializuotosios didmeninės prekybos paslaugos
52.11.11 
Mažmeninės prekybos paslaugos nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja šaldytas maistas
47.00.11 
Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.12 
Code: 47.00.12 
Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.13 
Code: 47.00.13 
Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.14 
Code: 47.00.14 
Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.15 
Code: 47.00.15 
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.16 
Code: 47.00.16 
Kepyklos gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.17 
Code: 47.00.17 
Cukraus saldumynų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.18 
Code: 47.00.18 
Pieno produktų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.19 
Code: 47.00.19 
Kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.21 
Code: 47.00.21 
Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.22 
Code: 47.00.22 
Valgomojo aliejaus ir riebalų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.23 
Code: 47.00.23 
Homogenizuotųjų maisto produktų ir dietinio maisto mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.24 
Code: 47.00.24 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.25 
Code: 47.00.25 
Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.26 
Code: 47.00.26 
Kitų gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
52.11.12 
Mažmeninės prekybos paslaugos nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja nešaldytas maistas, gėrimai ir tabako gaminiai
47.00 
Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
52.12.10 
Kitos mažmeninės prekybos paslaugos nespecializuotose parduotuvėse
47.00 
Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
52.21.10 
Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.11 
Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
52.22.10 
Mėsos (įskaitant paukštieną) ir mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.13 
Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.14 
Code: 47.00.14 
Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos
52.23.10 
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.15 
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos paslaugos
52.24.11 
Duonos ir konditerijos gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
47.00.16 
Kepyklos gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

Page 75/104  
Top