CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Bendrieji stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos darbai
42.99.22 
Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos darbai
45.21.62 
Bendrieji plaukimo baseinų įrengimo darbai
41.00.20 
Negyvenamieji pastatai
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai
45.21.63 
Bendrieji kitų sporto ir poilsio statinių statybos darbai
41.00.20 
Negyvenamieji pastatai
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
45.21.64 
Kiti, niekur kitur nepriskirti, bendrieji statybos inžinerijos darbai
42.21.13 
Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo įrenginiai ir siurblinės
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio magistralių ir linijų, vandens valymo įrenginių, nuotekų šalinimo įrenginių ir siurblinių statybos darbai
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statybos darbai
45.21.71 
Gyvenamųjų pastatų surenkamųjų elementų surinkimas ir montavimas
41.00.30 
Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
45.21.72 
Negyvenamųjų pastatų surenkamųjų elementų surinkimas ir montavimas
41.00.40 
Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
45.21.73 
Kitų surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas
41.00.40 
Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai
45.22.11 
Stogo karkasų įrengimo darbai
43.91.11 
Stogo karkasų įrengimo darbai
45.22.12 
Stogo dengimo darbai
43.91.19 
Kiti stogų dengimo darbai
45.22.13 
Latakų įrengimo darbai
43.91.19 
Kiti stogų dengimo darbai
45.22.20 
Hidroizoliavimo darbai
43.99.10 
Hidroizoliavimo darbai
45.23.11 
Bendrieji automagistralių, kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų pagrindų statybos darbai
42.11.20 
Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai
45.23.12 
Bendrieji automagistralių, kelių, gatvių, kitų autotransporto ir pėsčiųjų takų dangos klojimo darbai
42.11.10 
Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai
45.23.13 
Bendrieji geležinkelių tiesimo darbai
42.12.10 
Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai
45.23.14 
Bendrieji aerodromo takų tiesimo darbai
42.11.10 
Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai
45.23.15 
Kelių dangos, transporto priemonių stovėjimo aikštelių ir panašių paviršių ženklinimo darbai
42.11.20 
Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai
45.23.21 
Stadionų ir sporto aikštynų tiesimo darbai
42.99.22 
Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos darbai
45.23.22 
Kitų sporto ir poilsio aikštynų tiesimo darbai
41.00.40 
Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
45.24.11 
Bendrieji prieplaukų ir uostų statybos darbai
42.91.10 
Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai
45.24.12 
Bendrieji užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir kitų vandentakių statybos darbai
42.21.13 
Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo įrenginiai ir siurblinės
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio magistralių ir linijų, vandens valymo įrenginių, nuotekų šalinimo įrenginių ir siurblinių statybos darbai
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai
45.24.13 
Bendrieji užtvankų, šliuzų ir kitų hidromechaninių statinių statybos darbai
42.91.10 
Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai
45.24.14 
Žemsiurbės darbai; kiti su vandeniu susiję darbai
42.91.20 
Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai
45.25.10 
Pastolių statymo darbai
43.99.20 
Pastolių statymo darbai
45.25.21 
Pamatų klojimo, įskaitant polių kalimą, darbai
43.99.30 
Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai

Page 68/104  
Top