CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
34.10.11 
Kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1000 cm3
29.10.11 
Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ≤ 1 000 cm3
30.91.31 
Code: 30.91.31 
Motociklų kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ≤ 1 000 cm3
34.10.12 
Kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1000 cm3
29.10.12 
Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris > 1 000 cm3
30.91.32 
Code: 30.91.32 
Motociklų kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris > 1 000 cm3
34.10.13 
Dyzeliniai transporto priemonių varikliai
29.10.13 
Transporto priemonių stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu
34.10.21 
Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1500 cm3
29.10.21 
Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris ≤ 1 500 cm3
34.10.22 
Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1500 cm3
29.10.22 
Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris > 1 500 cm3
34.10.23 
Naujos transporto priemonės su dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais varikliais
29.10.23 
Naujos transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)
34.10.24 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, keleivinės variklinės transporto priemonės
29.10.24 
Kitos variklinės transporto priemonės žmonėms vežti
34.10.30 
Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių
29.10.30 
Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių
34.10.41 
Naujos krovininės transporto priemonės su dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais varikliais
29.10.41 
Naujos krovininės transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)
34.10.42 
Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo stūmokliniu vidaus degimo varikliu; kitos naujos krovininės transporto priemonės
29.10.42 
Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais; kitos naujos krovininės transporto priemonės
34.10.44 
Puspriekabių vilkikai
29.10.43 
Puspriekabių vilkikai
34.10.45 
Variklinių transporto priemonių šasi su pritvirtintais varikliais
29.10.44 
Variklinių transporto priemonių važiuoklės su pritvirtintais varikliais
34.10.51 
Savivarčiai, skirti naudoti ne automobilių keliuose
28.92.29 
Savivarčiai, skirti naudoti ne automobilių keliuose
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos
34.10.52 
Automobiliniai kranai
29.10.51 
Automobiliniai kranai
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos
34.10.53 
Variklinės transporto priemonės, skirtos važiuoti sniegu; golfo automobiliukai ir panašios variklinės transporto priemonės
29.10.52 
Variklinės transporto priemonės, skirtos važiuoti sniegu, golfo automobiliukai ir panašios variklinės transporto priemonės
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
34.10.54 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, specialios paskirties variklinės transporto priemonės
29.10.59 
Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos
34.10.91 
Variklinių transporto priemonių surinkimui (sumontavimui) skirtų mazgų sukomplektavimo gamybos proceso metu paslaugos
29.10.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis
29.32.92 
Code: 29.32.92 
Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalių bei pagalbinių reikmenų surinkimo paslaugos
34.10.92 
Variklinių transporto priemonių surinkimui (sumontavimui) skirtų konstrukcinių rinkinių sukomplektavimo gamybos proceso metu paslaugos
29.10.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis
29.32.91 
Code: 29.32.91 
Subrangovų teikiamos variklinių transporto priemonių dalių rinkinių surinkimo paslaugos
34.20.10 
Variklinių transporto priemonių kėbulai
29.20.10 
Variklinių transporto priemonių kėbulai
34.20.21 
Konteineriai, specialiai sukonstruoti ir pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių transportu
29.20.21 
Konteineriai, specialiai pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių transportu
34.20.22 
Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi arba stovyklauti
29.20.22 
Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi arba stovyklauti
34.20.23 
Kitos priekabos ir puspriekabės
29.20.23 
Kitos priekabos ir puspriekabės
34.20.30 
Priekabų, puspriekabių ir kitų mechaniškai nevaldomų transporto priemonių dalys
29.20.30 
Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys
34.20.70 
Variklinių transporto priemonių remonto, surinkimo, įrengimo ir kėbulo įrengimo paslaugos
29.20.40 
Variklinių transporto priemonių remonto, surinkimo, įrengimo ir kėbulo remonto paslaugos
29.20.99 
Code: 29.20.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis
34.20.80 
Automobilinių namelių ir gyvenamųjų automobilių įrengimo paslaugos
29.20.50 
Automobilinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos
34.20.90 
Konteinerių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.12 
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
34.30.11 
Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo variklių dalys, išskyrus orlaivių variklių dalis
28.11.41 
Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo variklių dalys, išskyrus orlaivių variklių dalis
34.30.12 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, variklių dalys
28.11.42 
Kitų variklių dalys
34.30.20 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto priemonių dalys ir reikmenys
29.32.20 
Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys

Page 59/104  
Top