CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
Garso ir vaizdo aparatūros dalys ir reikmenys
26.11.40 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų elektroninių komponentų dalys
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Garso ir vaizdo aparatūros dalys ir reikmenys
32.30.52 
Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo imtuvų ir siųstuvų dalys; radiolokacinės įrangos dalys
26.30.40 
Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos kameros
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys
32.30.91 
Profesionaliosios radijo, televizijos, garso ir vaizdo aparatūros įrengimo paslaugos
33.20.42 
Profesionalios elektroninės įrangos įrengimo paslaugos
32.30.92 
Profesionaliosios radijo, televizijos, garso ir vaizdo aparatūros remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.13.19 
Kitos profesionalios elektroninės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Ryšių įrangos remonto paslaugos
32.30.99 
Radijo ir televizijos imtuvų, garso ar vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatūros bei su ja susijusių reikmenų gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
26.40.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vartotojiškos elektroninės įrangos gamybos dalis
33.10.11 
Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno ar alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu
26.60.11 
Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno ar alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu
33.10.12 
Elektriniai diagnostikos aparatai ir ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai, naudojami medicinoje
26.60.12 
Elektriniai diagnostikos aparatai, naudojami medicinoje
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje
33.10.13 
Kiti instrumentai ir įtaisai, naudojami stomatologijoje
32.50.11 
Odontologijoje naudojami prietaisai ir įrenginiai
33.10.14 
Medicinos, chirurgijos arba laboratoriniai sterilizatoriai
32.50.12 
Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai
33.10.15 
Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės bei kiti instrumentai ir įtaisai; kiti, niekur kitur nepriskirti, oftalmologijos instrumentai bei įtaisai
32.50.13 
Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti prietaisai ir įrenginiai
33.10.16 
Terapijos instrumentai ir įtaisai; kvėpavimo įtaisai
32.50.21 
Terapijos prietaisai ir įrenginiai; kvėpavimo įtaisai
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Apsauginiai galvos apdangalai ir kiti saugos gaminiai
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Įvairūs kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai ir gaminiai
33.10.17 
Dirbtiniai sąnariai; ortopediniai įtaisai; dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir sujungimo detalės; kitos, niekur kitur nepriskirtos, dirbtinės kūno dalys
32.50.22 
Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai; dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir sujungimo detalės; niekur kitur nepriskirtos dirbtinės kūno dalys
33.10.18 
Klausos aparatai; širdies ritmikliai (ritmo generatoriai) ir jų dalys; protezų ir ortopedinių įtaisų dalys ir reikmenys
26.60.14 
Stimuliatoriai; klausos aparatai
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir reikmenys
33.10.20 
Medicininiai, chirurginiai, stomatologiniai arba veterinariniai baldai; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys
31.00.13 
Kiti sėdimieji baldai
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys
33.10.91 
Medicinos ir chirurgijos įrangos bei aparatų įrengimo paslaugos
33.20.41 
Profesionalių medicinos įrenginių, tiksliųjų ir optinių prietaisų įrengimo paslaugos
33.10.92 
Medicinos ir chirurgijos įrangos bei aparatų remonto ir priežiūros paslaugos
33.13.12 
Švitinimo įrenginių, elektrinių medicinos ir terapijos įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.10.99 
Medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos aparatų gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
26.60.91 
Medicinos prietaisų gamybos paslaugos
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos gamybos dalis
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis
33.20.11 
Krypties nustatymo kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai
26.51.11 
Krypties nustatymo kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai
33.20.12 
Geodezijos, hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir aparatai
26.51.12 
Tolimačiai, teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai); kiti geodezijos, hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir aparatai
33.20.20 
Radiolokacijos, radionavigacijos ir nuotolinio radijo valdymo aparatūra
26.51.20 
Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūra
33.20.3 
Tiksliosios svarstyklės; braižybos, skaičiavimo, ilgio matavimo ir panašūs prietaisai
32.50.13 
Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti prietaisai ir įrenginiai
33.20.31 
Svarstyklės, kurių jautris 5 cg arba geresnis
26.51.31 
Svarstyklės, kurių jautris 5 cg arba geresnis
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti prietaisai ir įrenginiai
33.20.32 
Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai
26.51.32 
Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Kitų specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
33.20.33 
Rankiniai ilgio matuokliai
26.51.33 
Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matuokliai (įskaitant mikrometrus ir slankmačius)
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Kiti svėrimo ir matavimo įrenginiai
33.20.4 
Elektrinių dydžių arba jonizuojančiosios spinduliuotės matuokliai
32.50.13 
Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti prietaisai ir įrenginiai
33.20.41 
Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba aptikimo prietaisai ir aparatai
26.51.41 
Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

Page 56/104  
Top