CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant atliekų deginimo ir krematoriumų krosnis, bet išskyrus kepyklų krosnis
28.21.12 
Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant atliekų deginimo ir krematoriumų krosnis, bet išskyrus kepyklų krosnis
29.21.13 
Elektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės; indukciniai arba dielektriniai šildymo įrenginiai
28.21.13 
Elektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės; indukciniai arba dielektriniai šildymo įrenginiai
29.21.14 
Krosnių degiklių, krosnių ir orkaičių dalys
28.21.14 
Krosnių degiklių, krosnių ir orkaičių dalys
29.21.91 
Krosnių ir krosnių degiklių įrengimo paslaugos
33.20.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
29.21.92 
Krosnių ir krosnių degiklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.14 
Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
29.21.99 
Krosnių ir krosnių degiklių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
28.21.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis
29.22.11 
Kiti, niekur kitur nepriskirti, skridininiai skrysčiai ir keltuvai
28.22.11 
Niekur kitur nepriskirti skridininiai skrysčiai ir keltuvai
29.22.12 
Viršutinės šachtos aikštelės lyniniai kėlimo įrenginiai; gervės, specialiai pritaikytos požemio darbams; kitos gervės; vertikaliosios gervės (špiliai)
28.22.12 
Viršutinės šachtos aikštelės lyniniai kėlimo įrenginiai; gervės, specialiai pritaikytos požemio darbams; kitos gervės; vertikaliosios gervės (špiliai)
29.22.13 
Kėlikliai; keltuvai, skirti transporto priemonėms pakelti
28.22.13 
Kėlikliai; keltuvai, skirti transporto priemonėms pakelti
29.22.14 
Stiebiniai kranai (derikai); kranai; judamieji kėlimo rėmai, portaliniai kėlimo vežimėliai ir gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo kranais
28.22.14 
Stiebiniai kranai (derikai); kranai; judamieji kėlimo rėmai, portaliniai kėlimo vežimėliai ir pramoniniai vežimėliai su įtaisytais kranais
29.22.15 
Automobiliniai krautuvai su šakiškuoju griebtuvu, kitos gamyklose naudojamos važiuoklės; vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose
28.22.15 
Automobiliniai krautuvai su šakiškuoju griebtuvu, kiti pramoniniai vežimeliai; vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose
29.22.16 
Liftai, skipiniai keltuvai, eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai
28.22.16 
Liftai, skipiniai keltuvai, eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai
29.22.17 
Pneumatiniai ir kiti tolydžiojo veikimo keltuvai ir konvejeriai, skirti prekėms arba medžiagoms
28.22.17 
Pneumatiniai ir kiti tolydžiojo veikimo keltuvai ir konvejeriai, skirti prekėms arba medžiagoms
29.22.18 
Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos
28.22.18 
Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos
29.22.19 
Kėlimo ir krovimo įrangos dalys
28.22.19 
Kėlimo ir krovimo įrangos dalys
29.22.20 
Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir panašioms mašinoms
28.22.20 
Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir panašioms mašinoms
29.22.91 
Kėlimo ir krovimo įrangos, išskyrus liftus ir eskalatorius, įrengimo paslaugos
33.20.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
29.22.92 
Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.15 
Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
29.22.99 
Kėlimo ir krovimo įrangos gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
28.22.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai
29.23.11 
Šilumokaičiai ir oro arba kitų dujų suskystinimo įranga
28.25.11 
Šilumokaičiai ir oro arba kitų dujų suskystinimo įranga
29.23.12 
Oro kondicionavimo įrenginiai
28.25.12 
Oro kondicionavimo įrenginiai
29.23.13 
Šaldymo arba užšaldymo įranga ir šilumos siurbliai, išskyrus buitinę įrangą
28.25.13 
Šaldymo arba užšaldymo įranga ir šilumos siurbliai, išskyrus buitinę įrangą
29.23.14 
Kiti, niekur kitur nepriskirti, dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
28.25.14 
Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
29.23.20 
Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)
28.25.20 
Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)
29.23.30 
Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys
28.25.30 
Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausiai puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys
29.23.91 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių įrengimo paslaugos
33.20.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
29.23.92 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.18 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
29.23.99 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
28.25.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis
29.24.11 
Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai; acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai
28.29.11 
Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai; acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti prietaisai ir įrenginiai
29.24.12 
Skysčių filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
28.29.12 
Skysčių filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
29.24.13 
Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba oro filtrai
28.29.13 
Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba oro filtrai
29.24.21 
Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai
28.29.21 
Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti prietaisai ir įrenginiai
29.24.22 
Svarstyklės žmonėms sverti ir buitinės svarstyklės; konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės; pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atseikėjimo svarstyklės
28.29.31 
Pramoninės svarstyklės; konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės; pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atseikėjimo svarstyklės
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Svarstyklės žmonėms sverti ir buitinės svarstyklės
29.24.23 
Kiti, niekur kitur nepriskirti, svėrimo įrenginiai
28.29.39 
Kiti svėrimo ir matavimo įrenginiai
29.24.24 
Gesintuvai; purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės ir panašūs mechaniniai įtaisai, išskyrus naudojamus žemės ūkyje
28.29.22 
Gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės ir panašūs mechaniniai įtaisai, išskyrus naudojamus žemės ūkyje

Page 44/104  
Top