CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
Kiti tūriniai rotoriniai skysčių siurbliai
28.13.13 
Kiti stūmokliniai rotaciniai skysčių siurbliai
29.12.24 
Kiti išcentriniai skysčių siurbliai; skysčių keltuvai
28.13.14 
Kiti išcentriniai skysčių siurbliai; kiti siurbliai
29.12.31 
Vakuuminiai siurbliai
28.13.21 
Vakuuminiai siurbliai
29.12.32 
Rankiniai arba koja valdomi oro siurbliai
28.13.22 
Rankiniai arba koja valdomi oro siurbliai
29.12.33 
Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose
28.13.23 
Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose
29.12.34 
Velkamieji oro kompresoriai, sumontuoti ant šasi su ratais
28.13.24 
Buksyruojami oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais
29.12.35 
Turbokompresoriai
28.13.25 
Turbokompresoriai
29.12.36 
Stūmokliniai kompresoriai
28.13.26 
Stūmokliniai slankiojo judesio kompresoriai
29.12.37 
Rotoriniai stūmokliniai vienveleniai arba daugiaveleniai kompresoriai
28.13.27 
Stūmokliniai rotaciniai vienveleniai arba daugiaveleniai kompresoriai
29.12.38 
Kompresoriai, skirti naudoti civilinėje aviacijoje ir kiti kompresoriai
28.13.28 
Kiti kompresoriai
29.12.41 
Hidraulinių ir pneumatinių jėgainių bei variklių dalys
28.12.20 
Hidraulinės energijos įrangos dalys
29.12.42 
Siurblių dalys; skysčių keltuvų dalys
28.13.31 
Siurblių dalys; skysčių keltuvų dalys
29.12.43 
Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba dujų kompresorių, vėdintuvų (ventiliatorių), gaubtų dalys
28.13.32 
Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba dujų kompresorių, vėdintuvų (ventiliatorių), gaubtų dalys
29.12.91 
Siurblių ir kompresorių įrengimo paslaugos
33.20.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
29.12.92 
Siurblių ir kompresorių techninės priežiūros ir remonto paslaugos
28.12.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės energijos įrangos gamybos dalis
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Hidraulinės energijos įrangos, kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir sklendžių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
29.12.99 
Siurblių ir kompresorių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
28.13.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis
29.13.11 
Slėgio mažinimo (redukciniai), valdymo, atbuliniai ir apsauginiai vožtuvai
28.12.14 
Hidrauliniai ir pneumatiniai vožtuvai (ir sklendės)
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Slėgio mažinimo (redukciniai), valdymo, atbuliniai ir apsauginiai vožtuvai
29.13.12 
Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų, vonių ir panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai ir sklendės; centrinio šildymo radiatorių sklendės
28.14.12 
Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų, vonių ir panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai ir sklendės; centrinio šildymo radiatorių sklendės
29.13.13 
Procesų valdymo vožtuvai, sklendės, rutulinės sklendės ir kiti vožtuvai
28.14.13 
Procesų valdymo vožtuvai, sklendės, rutulinės sklendės ir kiti vožtuvai
29.13.20 
Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys
28.14.20 
Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys
29.13.91 
Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ar panašių įtaisų čiaupų, vožtuvų, sklendžių ir panašių elementų iš metalo įrengimo paslaugos
33.20.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
29.13.92 
Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ar panašių įtaisų čiaupų, vožtuvų, sklendžių ir panašių elementų iš metalo remonto bei techninės priežiūros paslaugos
33.12.12 
Hidraulinės energijos įrangos, kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir sklendžių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos
29.13.99 
Čiaupų ir sklendžių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
28.14.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis
29.14.10 
Rutuliniai arba ritininiai guoliai
28.15.10 
Rutuliniai arba ritininiai guoliai
29.14.21 
Geležies ar plieno šarnyrinės plokščiagrandės grandinės
28.15.21 
Geležies ar plieno šarnyrinės plokščiagrandės grandinės
29.14.22 
Perdavimo (transmisijos) velenai (įskaitant kumštelinius ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai
28.15.22 
Pavarų velenai (įskaitant kumštelinius ir alkūninius velenus) ir alkūninių svirčių velenai
29.14.23 
Guolių korpusai ir velenų slydimo guoliai
28.15.23 
Guolių korpusai ir velenų slydimo guoliai
29.14.24 
Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros; rutuliniai ar ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai
28.15.24 
Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros; rutuliniai ar ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai
29.14.25 
Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius
28.15.25 
Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius
29.14.26 
Sankabos ir velenų movos, įskaitant universaliuosius lankstus (šarnyrus)
28.15.26 
Sankabos ir velenų movos, įskaitant universaliuosius lankstus (šarnyrus)
29.14.31 
Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai; rutulinių arba ritininių guolių dalys
28.15.31 
Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai; rutulinių arba ritininių guolių dalys
29.14.32 
Geležies ar plieno šarnyrinių plokščiagrandžių grandinių dalys
28.15.32 
Geležies ar plieno šarnyrinių plokščiagrandžių grandinių dalys
29.14.33 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, guolių ir varomųjų elementų dalys
28.15.39 
Niekur kitur nepriskirtų guolių ir varomųjų elementų dalys
29.14.90 
Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų įrengimo, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.13 
Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
29.14.99 
Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
28.15.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis
29.21.11 
Krosnių degikliai; mechaninės kūryklos ir grotelės; mechaniniai pelenų šalintuvai ir panašūs įtaisai
28.21.11 
Krosnių degikliai; mechaninės kūryklos ir grotelės; mechaniniai pelenų šalintuvai ir panašūs įtaisai

Page 43/104  
Top