CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.40.13 
Kitos metalo apdirbimo paslaugos
25.50.13 
Kitos metalo apdirbimo paslaugos
28.40.20 
Miltelių metalurgija
25.50.20 
Miltelių metalurgija
28.51.11 
Dengimo metalais paslaugos
25.61.11 
Metalų dengimo metalais paslaugos
28.51.12 
Dengimo nemetalais paslaugos
25.61.12 
Metalų dengimo nemetalais paslaugos
28.51.21 
Metalų šiluminio (terminio) apdorojimo paslaugos, išskyrus dengimą metalais
25.61.21 
Metalų šiluminio (terminio) apdorojimo paslaugos, išskyrus dengimą metalais
28.51.22 
Kitos metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos
25.61.22 
Kitos metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos
28.52.10 
Metalinių detalių tekinimo paslaugos
25.62.10 
Metalinių detalių tekinimo paslaugos
28.52.20 
Kitos bendrosios mechaninės technologijos paslaugos
25.62.20 
Kitos mašininio apdirbimo paslaugos
33.11.11 
Code: 33.11.11 
Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.12 
Code: 33.11.12 
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.13 
Code: 33.11.13 
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.14 
Code: 33.11.14 
Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Hidraulinės energijos įrangos, kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir sklendžių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.13 
Code: 33.12.13 
Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.14 
Code: 33.12.14 
Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.15 
Code: 33.12.15 
Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinius įrenginius) remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Variklinių rankinių įrankių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.18 
Code: 33.12.18 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.21 
Code: 33.12.21 
Žemės ir miškų ūkio mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Metalo formavimo mašinų ir staklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.23 
Code: 33.12.23 
Metalurgijos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos
33.12.25 
Code: 33.12.25 
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos
33.12.26 
Code: 33.12.26 
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.27 
Code: 33.12.27 
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.28 
Code: 33.12.28 
Plastikų ir gumos gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Kitų specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.61.11 
Peiliai (išskyrus skirtus mašinoms) ir žirklės bei jų geležtės
25.71.11 
Peiliai (išskyrus skirtus staklėms) ir žirklės bei jų geležtės
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.61.12 
Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius
25.71.12 
Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.61.13 
Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai
25.71.13 
Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.61.14 
Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai
25.71.14 
Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.61.99 
Stalo įrankių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
25.71.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis

Page 40/104  
Top