CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos
24.51.13 
Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos
27.52.10 
Liejimo iš plieno paslaugos
24.52.10 
Liejimo iš plieno paslaugos
27.53.10 
Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos
24.53.10 
Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos
27.54.10 
Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos
24.54.10 
Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos
28.11.10 
Surenkamieji metaliniai statiniai
25.11.10 
Surenkamieji metaliniai statiniai
28.11.21 
Geležies arba plieno tiltai ir tiltų sekcijos
25.11.21 
Geležies arba plieno tiltai ir tiltų sekcijos
28.11.22 
Geležies arba plieno bokštai ir ažūriniai stiebai
25.11.22 
Geležies arba plieno bokštai ir ažūriniai stiebai
28.11.23 
Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio
24.33.30 
Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio
28.11.91 
Savos gamybos statybinių metalo konstrukcijų montavimo (surinkimo) paslaugos
43.99.50 
Konstrukcinių plieno elementų montavimo darbai
28.11.92 
Statybinių metalo konstrukcijų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.11 
Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.11.99 
Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
25.11.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis
28.12 
Statybiniai stalių ir dailidžių metalo dirbiniai
33.11.11 
Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.12.10 
Durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai iš metalo
25.12.10 
Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai
28.12.90 
Savos gamybos statybinių stalių ir dailidžių dirbinių iš metalo montavimo (surinkimo) darbai
43.32.10 
Staliaus dirbinių įrengimo darbai
28.12.99 
Statybinių stalių ir dailidžių dirbinių iš metalo gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
25.12.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis
28.21.11 
Metaliniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų
25.29.11 
Geležiniai, plieniniai arba aliuminiai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos (išskyrus suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklas), kurių talpa > 300 litrų, be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių
28.21.12 
Suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklos iš metalų
25.29.12 
Suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklos iš metalo
28.21.91 
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų, kitokių negu naudojamos pastatams šildyti, įrengimo paslaugos
33.20.12 
Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos
28.21.92 
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų, kitokių negu naudojamos pastatams šildyti, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.12 
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.21.99 
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
25.29.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis
28.22.11 
Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai iš ketaus arba plieno
25.21.11 
Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai iš geležies arba plieno
28.22.12 
Centrinio šildymo katilai
25.21.12 
Centrinio šildymo katilai, skirti vandeniui kaitinti arba generuoti mažo slėgio vandens garus
28.22.13 
Centrinio šildymo katilų dalys
25.21.13 
Centrinio šildymo katilų dalys
28.22.91 
Centrinio šildymo katilų įrengimo paslaugos
33.20.12 
Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių įrengimo darbai
28.22.92 
Centrinio šildymo katilų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.12 
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių įrengimo darbai
28.22.99 
Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
25.21.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis
28.30.11 
Garo arba kitų garų generavimo katilai; perkaitinto vandens katilai
25.30.11 
Garo arba kitų garų generavimo katilai; perkaitinto vandens katilai
28.30.12 
Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais; garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai
25.30.12 
Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais; garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai
28.30.13 
Garo generatorių dalys
25.30.13 
Garo generatorių dalys
28.30.21 
Branduoliniai reaktoriai
25.30.21 
Branduoliniai reaktoriai, išskyrus izotopų separatorius
28.30.22 
Branduolinių reaktorių dalys
25.30.22 
Branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų separatorius, dalys
28.30.91 
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, įrengimo paslaugos, įskaitant metalinių vamzdynų įrengimo pramonės įmonėse paslaugas
33.20.11 
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, įrengimo paslaugos, įskaitant metalinių vamzdynų įrengimo pramonės įmonėse paslaugas
28.30.92 
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, remonto ir techninės priežiūros paslaugos, įskaitant pramonės įmonėse įrengtų metalinių vamzdynų remonto ir techninės priežiūros paslaugas
33.11.13 
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
28.30.99 
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
25.30.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilų, gamybos dalis
28.40.11 
Metalo kalimo paslaugos
25.50.11 
Metalo kalimo paslaugos
28.40.12 
Metalo štampavimo paslaugos
25.50.12 
Metalo štampavimo paslaugos

Page 39/104  
Top