CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.31.20 
Kampuočiai, fasoniniai ir profiliniai gaminiai iš geležies ar nelegiruotojo plieno; kitos juostos ir strypai iš kito legiruotojo plieno
24.31.10 
Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nelegiruotojo plieno
24.31.20 
Code: 24.31.20 
Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas
27.31.30 
Juostos, strypai, kampuočiai, fasoniniai ir profiliniai gaminiai iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai ir profiliniai gaminiai iš legiruotojo plieno
24.10.64 
Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
24.10.72 
Code: 24.10.72 
Atviri profiliuočiai iš nerūdijančio plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti
24.31.20 
Code: 24.31.20 
Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas
24.31.30 
Code: 24.31.30 
Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nerūdijančio plieno
27.31.99 
Šaltai temptų gaminių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
24.31.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis
27.32.10 
Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
24.10.54 
Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
24.32.10 
Code: 24.32.10 
Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis < 600 mm
27.32.20 
Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, plakiruoti, padengti ar apvilkti
24.32.20 
Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis < 600 mm
27.32.99 
Šaltai valcuotų siaurų juostų gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
24.32.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis
27.33.11 
Kampuočiai, fasoniniai ir profiliniai gaminiai iš geležies ar nelegiruotojo plieno
24.33.11 
Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno
24.33.20 
Code: 24.33.20 
Briaunuoti nelegiruotojo plieno lakštai
27.33.12 
Kampuočiai, fasoniniai ir profiliniai gaminiai iš nerūdijančiojo plieno
24.33.12 
Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nerūdijančio plieno
27.33.99 
Šaltosios apdailos ar lankstymo dirbinių iš geležies, nelegiruotojo plieno ar nerūdijančiojo plieno gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
24.33.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis
27.34.11 
Viela iš geležies arba nelegiruotojo plieno
24.34.11 
Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno
27.34.12 
Viela iš nerūdijančiojo plieno ar kito legiruotojo plieno
24.34.12 
Šaltai tempta viela iš nerūdijančio plieno
24.34.13 
Code: 24.34.13 
Šaltai tempta viela iš kito legiruotojo plieno
27.34.99 
Vielos gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
24.34.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis
27.41.10 
Sidabras, neapdirbtas ar pusiau apdirbtas, arba miltelinis
24.41.10 
Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras
27.41.20 
Auksas, neapdirbtas ar pusiau apdirbtas, arba miltelinis
24.41.20 
Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas
27.41.30 
Platina, neapdirbta ar pusiau apdirbta, arba miltelinė
24.41.30 
Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina
27.41.40 
Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, pusgaminių pavidalo
24.41.40 
Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
27.41.50 
Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, pusgaminių pavidalo
24.41.50 
Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
27.41.61 
Aukso arba auksu plakiruotų metalų atliekos ir laužas
38.11.58 
Nepavojingos metalo atliekos
27.41.62 
Platinos ar kitų tauriųjų metalų atliekos ir laužas
38.11.58 
Nepavojingos metalo atliekos
27.41.99 
Tauriųjų metalų pramoninės apdirbimo paslaugos
24.41.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis
27.42.11 
Neapdirbtas aliuminis
24.42.11 
Neapdirbtas aliuminis
27.42.12 
Aliuminio oksidas (molžemis), išskyrus dirbtinį korundą
24.42.12 
Aliuminio oksidas (molžemis), išskyrus dirbtinį korundą
27.42.21 
Aliuminio milteliai ir kruopelytės
24.42.21 
Aliuminio milteliai ir žvyneliai
27.42.22 
Aliuminio juostos, strypai ir profiliuočiai
24.42.22 
Aliuminio strypai, juostos ir profiliai
27.42.23 
Aliumininė viela
24.42.23 
Aliumininė viela
27.42.24 
Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis viršija 0,2 mm
24.42.24 
Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis > 0,2 mm
27.42.25 
Aliumininė folija, kurios storis neviršija 0,2 mm
24.42.25 
Aliumininė folija, kurios storis ≤ 0,2 mm
27.42.26 
Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės
24.42.26 
Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės
27.42.31 
Pelenai ir kiti likučiai, kuriuose yra daug aliuminio
38.11.58 
Nepavojingos metalo atliekos
27.42.32 
Aliuminio atliekos ir laužas
38.11.58 
Nepavojingos metalo atliekos
27.42.99 
Aliuminio pramoninio apdirbimo ir aliuminio dirbinių gamybai teikiamos pramoninės paslaugos
24.42.99 
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis
27.43 
Švinas, cinkas ir alavas bei jų gaminiai
33.11.19 
Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
27.43.11 
Neapdirbtas švinas
24.43.11 
Neapdirbtas švinas

Page 37/104  
Top