CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
91.33.11 
Pilietinių teisių gerinimo ir paramos bendruomenei paslaugos
94.99.12 
Aplinkos gynimo grupių teikiamos paslaugos
94.99.14 
Code: 94.99.14 
Kitos pilietinių teisių gerinimo ir paramos bendruomenei paslaugos
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos
91.33.12 
Atskirų grupių gynimo paslaugos
94.99.13 
Specialiųjų grupių gynimo paslaugos
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos
91.33.13 
Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos
94.99.15 
Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos
91.33.14 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų kitos paslaugos
94.99.16 
Kultūros ir poilsio organizavimo asociacijų teikiamos paslaugos
94.99.17 
Code: 94.99.17 
Kitų pilietinių ir socialinių organizacijų teikiamos paslaugos
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Kitų. niekur kitur nepriskirtų. narystės organizacijų teikiamos paslaugos
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos
92.11 
Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos paslaugos
59.11.24 
Atsisiųsti filmai ir kita vaizdo medžiaga
92.11.11 
Eksponuotos ir išryškintos kino juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm
59.11.21 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų originalai
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kino juostos
92.11.12 
Eksponuotos ir išryškintos kino juostos, kurių plotis mažesnis kaip 35 mm
59.11.21 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų originalai
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kino juostos
92.11.20 
Magnetinės juostos su garso ar vaizdo įrašais
58.29.29 
Supakuota kita taikomoji programinė įranga
59.11.21 
Code: 59.11.21 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų originalai
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filmai ir kita vaizdo medžiaga diskuose, juostose ar kitose fizinėse laikmenose
92.11.31 
Kino filmų ir vaizdajuosčių bei skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) gamyba
59.11.11 
Kino filmų kūrimo paslaugos
59.11.12 
Code: 59.11.12 
Reklaminių kino ir vaizdo filmų kūrimo paslaugos
92.11.32 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos, susijusios su kino filmų ir vaizdajuosčių bei skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) gamyba
59.12.11 
Garso ir vaizdo montavimo paslaugos
59.12.12 
Code: 59.12.12 
Pirmųjų originalų perkėlimo ir dubliavimo paslaugos
59.12.13 
Code: 59.12.13 
Spalvų koregavimo ir skaitmeninio atkūrimo paslaugos
59.12.14 
Code: 59.12.14 
Vaizdo efektų kūrimo paslaugos
59.12.15 
Code: 59.12.15 
Animacijos paslaugos
59.12.16 
Code: 59.12.16 
Titravimo ir subtitravimo paslaugos
59.12.17 
Code: 59.12.17 
Garso montavimo ir projektavimo paslaugos
59.12.19 
Code: 59.12.19 
Kitos kino, vaizdo filmų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos
59.20.11 
Code: 59.20.11 
Garso įrašymo paslaugos
92.12.10 
Kino filmų ar vaizdajuosčių ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) platinimo paslaugos
59.13.11 
Filmų teisių ir įplaukų už jos licencijavimo paslaugos
59.13.12 
Code: 59.13.12 
Kitos kino, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimo paslaugos
92.13.11 
Kino filmų rodymo kino teatruose paslaugos
59.14.10 
Kino filmų rodymo paslaugos
92.13.12 
Vaizdo filmų, įrašytų į vaizdajuostes ar skaitmeninius vaizdo diskus (DVD), rodymo paslaugos
59.14.10 
Kino filmų rodymo paslaugos
92.20.11 
Radijo paslaugos
59.20.11 
Garso įrašymo paslaugos
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Tiesioginio garso įrašymo paslaugos
59.20.21 
Code: 59.20.21 
Radijo programų kūrimo paslaugos
59.20.22 
Code: 59.20.22 
Radijo programų originalai
60.10.11 
Code: 60.10.11 
Radijo programų rengimo ir transliavimo paslaugos
60.10.12 
Code: 60.10.12 
Radijo transliacijų originalai
60.10.20 
Code: 60.10.20 
Radijo kanalų programos

Page 101/104  
Top