CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2002 (CPA 2002)
Target classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
Jogi dokumentálás
69.10.16 
Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása
74.11.16 
Aukcióval kapcsolatos jogi eljárás
69.10.18 
Aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
74.11.17 
Egyéb jogi szolgáltatás
69.10.17 
Egyezségi és békéltető eljárás
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Egyéb jogi szolgáltatás
74.12.11 
Könyvvizsgálat (audit)
69.20.10 
Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás
74.12.12 
Beszámoló felülvizsgálata
69.20.21 
Beszámoló felülvizsgálata
74.12.13 
Számviteli jelentés összeállítása
69.20.22 
Számviteli jelentés összeállítása
74.12.14 
Egyéb számviteli szolgáltatás
69.20.24 
Bérszámfejtés
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Egyéb számviteli szolgáltatás
74.12.20 
Könyvelés
69.20.23 
Könyvelés
74.12.30 
Adótanácsadás
69.20.31 
Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások
74.13.11 
Piackutatás
73.20.11 
Piackutatás: minőségi felmérés
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és rendszeres felmérés
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Nem felmérés jellegű piackutatás
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Egyéb piackutatás
74.13.12 
Közvélemény-kutatás
73.20.20 
Közvélemény-kutatás
74.14 
Üzletviteli tanácsadás
70.22.40 
Védjegy, franchise
74.14.11 
Általános üzletviteli tanácsadás
70.22.11 
Stratégiai vezetési tanácsadás
74.14.12 
Pénzügyi üzletviteli tanácsadás
70.22.12 
Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: adózás)
74.14.13 
Marketing célú üzletviteli tanácsadás
70.22.13 
Marketing üzletviteli tanácsadás
74.14.14 
Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
70.22.14 
Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Oktatást kiegészítő szolgáltatás
74.14.15 
Termelésszervezési tanácsadás
70.22.15 
Termelésszervezési tanácsadás
74.14.16 
PR üzletviteli tanácsadás
70.21.10 
PR, kommunikáció tanácsadás
74.14.17 
Egyéb üzletviteli tanácsadás
02.40.10 
Erdészeti szolgáltatás
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Ellátási rendszerre vonatkozó és egyéb vezetői tanácsadás
70.22.17 
Code: 70.22.17 
Üzletmenetet támogató szolgáltatás
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Egyéb üzletviteli tanácsadás
74.14.21 
Témamenedzselés, programkoordinálás
70.22.20 
Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
74.14.22 
Máshová nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás
74.90.20 
Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás
74.15.10 
Vagyonkezelés
64.20.10 
Vagyonkezelés (holding)
70.10.10 
Code: 70.10.10 
Üzletvezető iroda tevékenysége
74.20.10 
Építászeti, műszaki stb. célú tervrajzok, rajzok
71.11.10 
Építészeti terv, tervrajz
74.20.21 
Építészeti szakértés, tanácsadás
71.11.24 
Építészmérnöki tanácsadás
74.20.22 
Építészeti tervezés
71.11.21 
Lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Nem lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Műemlékvédelmi építészmérnöki szolgáltatás

Page 92/104  
Top