CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2002 (CPA 2002)
Target classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
37.10.10 
Visszanyert fém másodlagos nyersanyag
38.32.29 
Egyéb másodlagos fém nyersanyagok
37.10.20 
Hajóbontás
38.31.11 
Hajók bontása
37.20.10 
Visszanyert nemfém másodlagos nyersanyag
38.31.12 
Egyéb, további használatra nem alkalmas eszközök bontása (kivéve: hajók és úszó szerkezetek bontása)
38.32.12 
Code: 38.32.12 
Válogatott nemfémek hasznosítása
38.32.31 
Code: 38.32.31 
Másodlagos, üveg nyersanyagok
38.32.32 
Code: 38.32.32 
Másodlagos, papír és kartonpapír nyersanyagok
38.32.33 
Code: 38.32.33 
Másodlagos, műanyag nyersanyagok
38.32.34 
Code: 38.32.34 
Másodlagos, gumi nyersanyagok
38.32.35 
Code: 38.32.35 
Másodlagos, textil nyersanyagok
38.32.39 
Code: 38.32.39 
Egyéb nemfém másodlagos nyersanyagok
40.11.10 
Villamosenergia
35.11.10 
Villamos energia
40.11.20 
Atomerőművek kimerült fűtőelemei
38.12.21 
Nukleáris reaktorok kimerült (sugárzó) fűtőeleme
40.12.10 
Villamosenergia-szállítás
35.12.10 
Villamosenergia-szállítás
40.13.11 
Villamosenergia-elosztás
35.13.10 
Villamosenergia-elosztás
40.13.12 
Villamosenergia-kereskedelem
35.14.10 
Villamosenergia-kereskedelem
40.21.10 
Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kőolajgázok kivételével)
35.21.10 
Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)
40.22.11 
Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
35.22.10 
Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
40.22.12 
Gáz vezetékes kereskedelme
35.23.10 
Gáz vezetékes kereskedelme
40.30.10 
Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás
35.30.11 
Gőz- és meleg víz
35.30.12 
Code: 35.30.12 
Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül
35.30.21 
Code: 35.30.21 
Jég, beleértve a hűtési (azaz nem ehető) célút is
35.30.22 
Code: 35.30.22 
Hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása
41.00.11 
Ivóvíz
36.00.11 
Ivóvíz
41.00.12 
Nem ivóvíz
36.00.12 
Nem ivóvíz
41.00.20 
Vízelosztás
36.00.20 
Vezetékes víz kezelése, elosztása
36.00.30 
Code: 36.00.30 
Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül
45.11.11 
Bontás
43.11.10 
Bontás
45.11.12 
Építési terület kialakítása, megtisztítása
43.12.11 
Talaj és földterület előkészítése; fakivágás
45.11.21 
Csatornaásás
43.12.11 
Talaj és földterület előkészítése; fakivágás
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Földkitermelés, talajmozgatás
45.11.22 
Szennyezett talaj takarórétegének eltávolítása
43.12.12 
Földkitermelés, talajmozgatás
45.11.23 
Talajrekultiváció
43.12.12 
Földkitermelés, talajmozgatás
45.11.24 
Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás
43.12.12 
Földkitermelés, talajmozgatás
45.11.30 
Bányászati terület előkészítése
43.12.11 
Talaj és földterület előkészítése; fakivágás
45.12.10 
Talajmintavétel, próbafúrás
43.13.10 
Talajmintavétel, próbafúrás
45.21.11 
Egy-, kétlakásos épület építése
41.00.10 
Lakóépület
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
45.21.12 
Többlakásos épület építése
41.00.10 
Lakóépület
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
45.21.13 
Ipari épület, raktár építése
41.00.20 
Nem lakóépület

Page 66/104  
Top