CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2002 (CPA 2002)
Target classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
Hang- és videojel felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka
26.11.40 
M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka
32.30.52 
Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádióvevő és -átviteli berendezés alkatrésze, radarkészülék alkatrésze
26.30.40 
Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés és televíziókamera alkatrészei
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Rádióadó- és -átjátszó berendezés alkatrésze
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Radarberendezés és rádiónavigációs segédberendezés alkatrésze
32.30.91 
Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése
33.20.42 
Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése
32.30.92 
Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés javítása, karbantartása
33.13.19 
Egyéb professzionális elektronikai berendezés javítása, karbantartása
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Kommunikációs eszköz javítása
32.30.99 
Televízió- és rádióműsor-vevő készülékkel, hang- és videotechnikai (felvevő- vagy lejátszó-) készülékkel és kapcsolódó termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.40.99 
Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
33.10.11 
Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy gammasugárzásos készülék
26.60.11 
Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy gammasugárzásos készülék
33.10.12 
Villamos diagnosztikai berendezés, ultraibolya vagy infravörös sugárzásos készülék orvosi célra
26.60.12 
Villamos diagnosztikai készülék orvosi célra
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Orvosi, sebészeti, fogászati célra vagy az állatgyógyászatban használt ultraibolya vagy infravörös sugárzásos berendezés
33.10.13 
Fogorvosi célra használt egyéb orvosi műszer, készülék
32.50.11 
Fogászatban használt eszközök, készülékek
33.10.14 
Csírátlanító orvosi, sebészeti, laboratóriumi célra
32.50.12 
Orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálókészülék
33.10.15 
Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonlók; szemészeti készülék, egyéb, máshova nem sorolt műszer, készülék, orvosi eszköz
32.50.13 
Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék
33.10.16 
Kezelőkészülék és -berendezés; lélegeztetőgép
32.50.21 
Gyógyászati eszköz és készülék; lélegeztetőberendezés
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Védősisak és más biztonsági felszerelés
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Egyéb m.n.s. különféle cikkek
33.10.17 
Mesterséges izület; ortopédiai eszköz; műfog; fogászati szerelvények; egyéb, máshova nem sorolt mesterséges testrész
32.50.22 
Mesterséges ízület, ortopédiai készülék; műfog; fogászati szerelvény; emberi test m.n.s. mesterséges része
33.10.18 
Hallásjavító készülék; szívritmus-szabályozó; ezek alkatrésze; mesterséges testrészek és ortopédiai eszközök alkatrésze, tartozéka
26.60.14 
Pészméker, hallásjavító
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Protézis és ortopédiai készülék alkatrésze, tartozéka
33.10.20 
Bútor orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatorvosi célra; fodrász- és hasonló szék, ezek alkatrésze
31.00.13 
Egyéb ülőbútor
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze
33.10.91 
Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése
33.20.41 
Professzionális orvosi berendezés, precíziós és optikai műszer üzembe helyezése
33.10.92 
Orvosi, sebészeti berendezés, készülék karbantartása és javítása
33.13.12 
Sugárzásos, elektromos orvosi és gyógyászati berendezés javítása, karbantartása
33.10.99 
Orvosi, sebészeti berendezéssel és optikai eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.60.91 
Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
33.20.11 
Iránytű, egyéb navigációs műszer, készülék
26.51.11 
Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék
33.20.12 
Egyéb megfigyelő, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai műszer és készülék
26.51.12 
Távolságmérő, teodolit és tachiméter (fordulatszámláló/tachométer); egyéb geodéziai, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai és geofizikai műszer és készülék
33.20.20 
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék
26.51.20 
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék
33.20.3 
Precíziós mérleg, rajzolóeszköz, számoló-, hosszmérőeszköz és hasonló műszerek
32.50.13 
Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék
33.20.31 
Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel
26.51.31 
Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék
33.20.32 
Rajztábla és -gép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszerek
26.51.32 
Rajztábla és rajzgép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszer
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.33 
Kézi hosszmérő eszköz
26.51.33 
Kézi hosszmérő eszköz, m.n.s. (beleértve mérőrúd és -szalag, mikrométer és mérőkörző)
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Egyéb tömegmérő gépi berendezés
33.20.4 
Villamos jellemzőket és ionizáló sugárzást mérő műszer
32.50.13 
Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék
33.20.41 
Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz
26.51.41 
Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz

Page 56/104  
Top