CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2002 (CPA 2002)
Target classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.56.14 
Egyéb, máshova nem sorolt nyomdagép
28.94.15 
Textilgyártás segédgépe; textilnyomó berendezés
28.99.14 
Code: 28.99.14 
Egyéb nyomdagép (kivéve: az irodai gépek)
29.56.15 
Nyomdai és könyvkötészeti gép alkatrésze
28.99.40 
Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze
29.56.21 
Ruhaszárító centrifuga
28.94.23 
Centrifugális ruhaszárító gép
29.56.22 
Fa-, papírpép-, papír-, kartonszárító berendezés; máshova nem sorolt nem háztartási szárítóberendezés
28.99.31 
Fa-, papírpép-, papír- vagy kartonszárító gép; m.n.s. nem háztartási szárító
29.56.23 
Máshova nem sorolt, gumi- és műanyaggyártó, gumi- és műanyag terméket gyártó gép
28.96.10 
Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és gum terméket gyártó gép
29.56.24 
Fémöntés formája, öntőszekrénye, egyéb öntőszerszámok, -formák és -sablonok
25.73.50 
Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta
29.56.25 
Máshova nem sorolt speciális rendeltetésű gép
27.51.24 
Egyéb elektrotermikus készülék
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és készülék
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Légi járműveket felbocsátó, katapultáló és hasonló berendezés; gumiabroncs-kiegyensúlyozó, m.n.s. speciális gép
29.56.26 
Egyéb speciális rendeltetésű gép alkatrésze
28.49.21 
Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez
28.96.20 
Code: 28.96.20 
Alkatrész műanyag- és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált készülékhez, berendezéshez
28.99.52 
Code: 28.99.52 
Egyéb speciális gép alkatrésze
29.56.91 
Máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe helyezése
33.20.36 
Textil-, ruházati, bőripari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.38 
Code: 33.20.38 
Műanyag- és gumiipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése
29.56.92 
Máshova nem sorolt egyéb speciális gép javítása, karbantartása
33.11.19 
Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.12.26 
Code: 33.12.26 
Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, karbantartása
33.12.28 
Code: 33.12.28 
Műanyag- és gumiipari gép javítása, karbantartása
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.13.19 
Code: 33.13.19 
Egyéb professzionális elektronikai berendezés javítása, karbantartása
29.56.99 
Máshová nem sorolt egyéb speciális rendeltetésű géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.96.99 
Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.99.99 
Code: 28.99.99 
M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.60.11 
Harckocsi és egyéb fegyveres harci jármű és alkatrésze
30.40.10 
Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze
29.60.12 
Hadifegyver (revolver, pisztoly, kard és hasonlók nélkül)
25.40.11 
Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és hasonló fegyver)
29.60.13 
Revolver, pisztoly, egyéb tűzfegyver és hasonló készülék, egyéb fegyver
25.40.12 
Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és hasonló eszköz
29.60.14 
Bomba, rakéta és hasonló hadi lövészeti termék, töltény és hasonló lőszer, lövedék, ezek alkatrésze
25.40.13 
Bomba, rakéta, hasonló hadifegyver, töltény, más lőszer, kilövő eszköz és alkatrészeik
29.60.15 
Hadi és hasonló fegyver alkatrésze
25.40.14 
Katonai fegyver, más lőfegyver alkatrésze
29.60.91 
Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése
33.20.12 
Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése
29.60.92 
Fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása
33.11.14 
Fegyver és lőszer javítása, karbantartása
29.60.99 
Fegyverrel és lőszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.40.99 
Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.40.99 
Code: 30.40.99 
Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.71.11 
Háztartási hűtő-, fagyasztógép
27.51.11 
Háztartási hűtő-, fagyasztógép
29.71.12 
Háztartási mosogatógép
27.51.12 
Háztartási mosogatógép
29.71.13 
Háztartási mosó- és szárítógép
27.51.13 
Háztartási mosó- és szárítógép
29.71.14 
Villamos takaró
27.51.14 
Villamos takaró
29.71.15 
Háztartási ventillátor, szellőző, szagelszívó, levegő-visszaforgató
27.51.15 
Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó, levegő-visszaforgató

Page 49/104  
Top