CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2002 (CPA 2002)
Target classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.22.12 
Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók
18.12.13 
Heti négynél kevesebbszer megjelenő újság, folyóirat és más időszaki kiadvány nyomása
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók
22.22.13 
Máshova nem sorolt egyéb nyomtatott anyag
18.12.19 
M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Egyéb nyomtatott anyag
22.22.20 
Nyilvántartókönyv, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból
17.23.13 
Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból
22.22.31 
Könyvnyomási szolgáltatások
18.12.14 
Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása
22.22.32 
Máshova nem sorolt egyéb nyomási szolgáltatások
18.12.13 
Heti négynél kevesebbszer megjelenő újság, folyóirat és más időszaki kiadvány nyomása
18.12.16 
Code: 18.12.16 
Nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára
18.12.19 
Code: 18.12.19 
M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás
22.23.10 
Könyv-, más nyomtatvány kötése
18.14.10 
Könyvkötés
22.24.10 
Nyomdai előkészítő szolgáltatás
18.13.10 
Nyomdai előkészítő tevékenység
22.24.20 
Lemez vagy henger és egyéb nyomtatásban használt sokszorosító közeg nyomtatása
18.13.20 
Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra
22.25.10 
Kisegítő nyomdai szolgáltatás
18.13.30 
Kiegészítő nyomdai szolgáltatás
22.31.10 
Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás
18.20.10 
Hangfelvétel-sokszorosítás
22.32.10 
Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás
18.20.20 
Képfelvétel-sokszorosítás
22.33.10 
Szoftvert sokszorosító szolgáltatás
18.20.30 
Szoftver-sokszorosítás
23.10.10 
Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén
19.10.10 
Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén
23.10.20 
Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány
19.10.20 
Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány
23.10.99 
Kokszolókemencében előállított termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
19.10.99 
Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.20.11 
Motorbenzin (repülőgépbenzinnel együtt)
19.20.21 
Motorbenzin (beleértve a repülőgépbenzint is)
23.20.12 
Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag (kőolaj párlata 100 ? 250oC között, kerozin és benzin keveréke)
19.20.22 
Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag
23.20.13 
Máshova nem sorolt könnyű kőolajpárlatok és -készítményeik
19.20.23 
M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és -készítményeik
23.20.14 
Kerozin (lökhajtásos repülőgép kerozin típusú üzemanyagával együtt)
19.20.24 
Kerozin
19.20.25 
Code: 19.20.25 
Repülőgép kerozin típusú üzemanyaga
23.20.15 
Gázolaj
19.20.26 
Gázolaj
23.20.16 
Máshova nem sorolt egyéb közepes kőolajpárlatok és készítményeik
19.20.27 
M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik
23.20.17 
Máshova nem sorolt egyéb fűtőolajok
19.20.28 
M.n.s. egyéb fűtőolajok
23.20.18 
Kenőolajok; máshova nem sorolt egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik
19.20.29 
Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik
23.20.21 
Cseppfolyósított propán- és butángáz
19.20.31 
Cseppfolyósított propán- és butángáz
23.20.22 
Etilén, propilén, butilén, butadién és egyéb kőolajgázok vagy gáznemű szénhidrogének, a földgáz kivételével
19.20.32 
Etilén, propilén, butilén, butadién és egyéb kőolajgázok vagy gáznemű szénhidrogének (kivéve: a földgáz)
23.20.31 
Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok
19.20.41 
Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok
23.20.32 
Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka
19.20.42 
Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka
23.20.40 
Fáradt olaj
38.12.25 
Hulladék olajok
23.20.99 
Kőolaj-feldolgozási termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
19.20.99 
Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.30.11 
Természetes urán és vegyületei
24.46.10 
Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék
23.30.12 
Dúsított urán, plutónium és vegyületeik
20.13.11 
Dúsított urán, plutónium és vegyületeik
23.30.13 
Kimerült urán, tórium és vegyületeik
20.13.12 
Kimerült urán, tórium és vegyületeik
23.30.14 
Máshova nem sorolt radioaktív elemek, izotópok és vegyületeik; radioaktív maradványok
20.13.13 
Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámiatermékek és keverékek (kivéve: urán)
38.12.24 
Code: 38.12.24 
Veszélyes vegyi hulladék
23.30.20 
Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei
20.13.14 
Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei

Page 25/104  
Top