CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2002 (CPA 2002)
Target classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.11.10 
Nyomtatott könyv, brosúra, röplap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban (ívben)
58.11.50 
Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék
22.11.21 
Könyv, brosúra és hasonló termék, nyomtatott
58.11.11 
Nyomtatott tankönyv
58.11.12 
Code: 58.11.12 
Nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos könyv
58.11.13 
Code: 58.11.13 
Nyomtatott gyermekkönyv
58.11.19 
Code: 58.11.19 
Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék
22.11.22 
Könyv, brosúra és hasonló termék kiadása elektronikusan
58.11.20 
Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon
22.11.31 
Szótár, lexikon és sorozataik; nyomtatott
58.11.14 
Nyomtatott szótár, enciklopédia
22.11.32 
Szótár, lexikon és sorozataik kiadása elektronikusan
58.11.20 
Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
22.11.41 
Atlaszok, térképkönyvek; nyomtatott
58.11.15 
Nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában
22.11.42 
Atlaszok, térképkönyvek kiadása elektronikusan
58.11.20 
Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
22.11.51 
Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók; nyomtatott
32.99.59 
Egyéb m.n.s. különféle cikkek
58.11.16 
Code: 58.11.16 
Nyomtatott térkép, vízrajzi, tengerészeti térkép, könyvtől eltérő formában
22.11.52 
Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók kiadása elektronikusan
58.11.20 
Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
22.11.61 
Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, nyomtatott
58.11.41 
Hirdetési hely nyomtatott könyvben
22.11.62 
Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, elektronikus
58.11.42 
Hirdetési hely elektronikus könyvben
22.11.99 
Könyvvel kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.12.14 
Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása
18.13.20 
Code: 18.13.20 
Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra
18.13.30 
Code: 18.13.30 
Kiegészítő nyomdai szolgáltatás
18.14.10 
Code: 18.14.10 
Könyvkötés
22.12.11 
Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat; nyomtatott
58.13.10 
Nyomtatott napilap
22.12.12 
Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása elektronikusan
58.13.20 
Online napilap
22.12.21 
Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, nyomtatott
58.13.31 
Hirdetési hely nyomtatott napilapban
22.12.22 
Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, elektronikus
58.13.32 
Hirdetési hely elektronikus napilapban
22.12.99 
Hetente legalább négyszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
58.13.10 
Nyomtatott napilap
22.13.11 
Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány; nyomtatott
58.14.11 
Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
22.13.12 
Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása elektronikusan
58.14.20 
Online folyóirat, időszaki kiadvány
22.13.21 
Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban; nyomtatott
58.14.31 
Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, időszaki kiadványban
22.13.22 
Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban, elektronikus
58.14.32 
Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban
22.13.99 
Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
58.14.11 
Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
22.14.11 
Hangfelvételt tartalmazó lemez, CD és DVD
26.80.11 
Mágneses információhordozó, nem felvételes (kivéve: a mágneskártya)
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Film, videó lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

Page 23/104  
Top