CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2002 (CPA 2002)
Target classification: A termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozása az Európai Gazdasági Közösségben, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
90.02.11 
Hulladékbegyűjtés
38.12.11 
Veszélyes egészségügyi és más veszélyes biológiai hulladék begyűjtése
38.12.12 
Code: 38.12.12 
Egyéb veszélyes ipari hulladék begyűjtése
38.12.13 
Code: 38.12.13 
Veszélyes települési hulladék begyűjtése
38.12.30 
Code: 38.12.30 
Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
90.02.12 
Hulladékégetés
38.11.39 
Egyéb nem hasznosítható, nem veszélyes hulladék
38.21.23 
Code: 38.21.23 
Nem veszélyes hulladék égetése
90.02.13 
Egyéb hulladékkezelés
38.11.39 
Egyéb nem hasznosítható, nem veszélyes hulladék
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Üveghulladék
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Egyéb nem veszélyes, m.n.s. sorolt hasznosítható hulladék
38.21.10 
Code: 38.21.10 
Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából
38.21.21 
Code: 38.21.21 
Hulladéklerakás műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón
38.21.22 
Code: 38.21.22 
Egyéb lerakási tevékenység
38.21.29 
Code: 38.21.29 
Egyéb nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása
90.02.14 
Veszélyes hulladék kezelése
38.11.51 
Üveghulladék
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Egyéb nem veszélyes, m.n.s. sorolt hasznosítható hulladék
38.12.23 
Code: 38.12.23 
Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék
38.12.26 
Code: 38.12.26 
Veszélyes fémhulladék
38.12.29 
Code: 38.12.29 
Egyéb veszélyes hulladék
38.22.19 
Code: 38.22.19 
Egyéb veszélyes hulladék kezelése
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Nukleáris hulladék lerakása
38.22.29 
Code: 38.22.29 
Egyéb veszélyes hulladék lerakása
90.02.20 
Települési hulladék
38.11.31 
Nem veszélyes, nem hasznosítható kommunális hulladék
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Üveghulladék
38.11.59 
Code: 38.11.59 
Egyéb nem veszélyes, m.n.s. sorolt hasznosítható hulladék
90.03.11 
Talaj, felszín alatti vízek szennyeződésmentesítése
39.00.11 
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
90.03.12 
Szennyezett felszíni vízek tisztítása
39.00.12 
Felszíni víz szennyeződésmentesítése
90.03.13 
Területtisztítás
38.11.21 
Nem veszélyes, nem hasznosítható hulladék begyűjtése, kommunális hulladék
39.00.13 
Code: 39.00.13 
Levegő szennyeződésmentesítése
39.00.14 
Code: 39.00.14 
Épületek szennyeződésmentesítése
39.00.21 
Code: 39.00.21 
Telephely szennyeződésmentesítése, ellenőrzése és figyelése és egyéb, telephelyek szennyeződésmentesítésére irányuló tevékenység
39.00.22 
Code: 39.00.22 
Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
39.00.23 
Code: 39.00.23 
Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek
81.29.12 
Code: 81.29.12 
Úttisztítás, hóeltakarítás
81.29.13 
Code: 81.29.13 
Egyéb közegészségügyi szolgáltatás
91.11.10 
Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet
94.11.10 
Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet
91.12.10 
Szakmai érdekképviselet
94.12.10 
Szakmai érdekképviselet
91.20.10 
Szakszervezeti tevékenység
94.20.10 
Szakszervezeti tevékenység
91.31.10 
Egyházi tevékenység
94.91.10 
Egyházi tevékenység
91.32.10 
Politikai tevékenység
94.92.10 
Politikai szervezet tevékenysége
91.33.11 
Közcélok támogatása
94.99.11 
Emberi jogi szervezetek tevékenysége

Page 100/104  
Top