CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
69.20.24 
Usluge obračunavanja plaća
74.12.14 
69.20.29 
Ostale računovodstvene usluge
74.12.14 
69.20.31 
Usluge poreznog savjetovanja i sastavljanja prijava za poduzeća
74.12.30 
69.20.32 
Usluge sastavljanja i planiranja poreznih prijava za pojedinaca
74.12.30 
69.20.40 
Usluge stečaja i prinudne uprave
74.12.30 
70.10.10 
Upravljačke usluge
74.15.10 
70.21.10 
Usluge odnosa s javnošću i priopćavanja
74.14.16 
70.22.11 
Usluge savjetovanja u vezi sa strateškim upravljanjem
74.14.11 
70.22.12 
Usluge savjetovanja u vezi s financijskim upravljanjem (osim za porez na dobit i dohodak poduzeća
74.14.12 
70.22.13 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem marketingom
74.14.13 
70.22.14 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem ljudskog potencijala
74.14.14 
70.22.15 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem proizvodnjom
74.14.15 
70.22.16 
Usluge savjetovanja u vezi s logistikom i nabavom i ostale usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem
05.00.50 
74.14.17 
Code: 74.14.17 
70.22.17 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem poslovnim procesima
74.14.17 
70.22.20 
Usluge ostale upravljanja projektima, osim upravljanja projektima u građevinarstvu
74.14.21 
70.22.30 
Usluge ostalog poslovnog savjetovanja
74.14.17 
70.22.40 
Robne marke i franšize
74.14 
71.11.10 
Planovi i nacrti za arhitektonsku uporabu
74.20.10 
71.11.21 
Arhitektonske usluge za projektiranje stambenih zgrada
74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.22 
Arhitektonske usluge za projektiranje nestambenih zgrada
74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.23 
Arhitektonske usluge za restauraciju povijesnih građevina
74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.24 
Arhitektonske savjetodavne usluge
74.20.21 
74.20.22 
Code: 74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.31 
Usluge urbanističkog planiranja
74.20.51 
71.11.32 
Usluge ruralnog i prostornog planiranja
74.20.51 
71.11.33 
Usluge u vezi projektiranja glavnih lokacijskih planova
74.20.51 
71.11.41 
Arhitektonske usluge za projektiranje krajolika
74.20.52 
71.11.42 
Savjetodavne arhitektonske usluge za projektiranje krajolika
74.20.52 
71.12.11 
Usluge inženjerskog savjetovanja
74.20.31 
74.20.40 
Code: 74.20.40 
71.12.12 
Usluge inženjerstva za građevinske projekte
74.20.32 
74.20.40 
Code: 74.20.40 
71.12.13 
Usluge inženjerstva za energetske projekte
74.20.33 
74.20.40 
Code: 74.20.40 
71.12.14 
Usluge inženjerstva za transportne projekte
74.20.34 

Page 92/104  
Top