CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.11.18 
10.11.15 
Konjsko meso i meso od drugih kopitara, svježe ili hlađeno
10.11.35 
Code: 10.11.35 
Konjsko meso i meso od drugih kopitara, zamrznuto
15.11.19 
10.11.20 
Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci od mesa, svježe, hlađeno ili zamrznuto
15.11.21 
10.11.41 
Čupana vuna, masna, uključujući šišanu pranu vunu
15.11.24 
10.11.42 
Cijele sirove goveđe kože i kože kopitara
15.11.25 
10.11.43 
Ostale sirove goveđe kože i kože kopitara
15.11.26 
10.11.44 
Sirove ovčje ili janjeće kože
15.11.27 
10.11.45 
Sirove kozje ili jareće kože
15.11.30 
10.11.50 
Masnoće od goveda, ovaca, koza ili svinja
15.11.40 
10.11.60 
Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi
15.11.99 
10.11.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa
15.12.11 
10.12.10 
Meso peradi, svježe ili hlađeno
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Jestivi otpaci i ostaci od peradi
15.12.12 
10.12.20 
Meso peradi, zamrznuto
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Jestivi otpaci i ostaci od peradi
15.12.13 
10.11.39 
Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci od mesa, svježe, hlađeno ili zamrznuto
15.12.14 
10.12.30 
Masnoće od peradi
15.12.20 
10.12.50 
Kože ptica s perjem i paperjem
15.12.99 
10.12.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi
15.13.11 
10.13.11 
Svinjsko meso, rezano, soljeno, sušeno ili dimljeno (slanina i šunka)
10.13.12 
Code: 10.13.12 
Goveđe meso, soljeno, sušeno ili dimljeno
10.13.13 
Code: 10.13.13 
Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno (isključujući svinjsko i goveđe); jestivo brašno i prah od mesa ili jestivih mesnih otpadaka i ostataka
15.13.12 
10.13.14 
Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka ili krvi
10.13.15 
Code: 10.13.15 
Ostalo pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci, te krv, osim pripremljenih jela od mesa ili otpadaka i ostataka
10.85.11 
Code: 10.85.11 
Gotova jela pretežno od mesa, mesnih otpadaka i ostataka te krvi
10.89.14 
Code: 10.89.14 
Ekstrakti i sokovi od mesa riba, i ostalih vodenih beskralješnjaka
15.13.13 
10.13.16 
Brašno, prah i pelete od mesa nepodobno za ljudsku ishranu; čvarci
15.13.90 
10.13.91 
Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda
15.13.99 
10.13.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi
15.20.11 
10.20.11 
Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne) svježi ili hlađeni
10.20.12 
Code: 10.20.12 
Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena
15.20.12 
10.20.13 
Ribe, zamrznute
10.20.14 
Code: 10.20.14 
Riblji fileti, zamrznuti
10.20.15 
Code: 10.20.15 
Riblje meso (mljeveno ili ne) zamrznuto
10.20.16 
Code: 10.20.16 
Riblja jetra i ikra, zamrznuta
15.20.13 
10.20.21 
Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni
10.20.22 
Code: 10.20.22 
Riblja jetra i ikra, sušena, dimljena, soljena ili u salamuri; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za ljudsku prehranu
10.20.23 
Code: 10.20.23 
Ribe, sušene, soljene ili nesoljene, ili u salamuri
10.20.24 
Code: 10.20.24 
Ribe, uključujući filete, dimljene

Page 9/104  
Top