CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
33.20.42 
26.51.42 
Katodni osciloskopi i oscilografi
33.20.43 
26.51.43 
Instrumenti za mjerenje električnih veličina, bez aparata za registriranje
33.20.44 
26.51.44 
Instrumenti i aparati za telekomunikacije
26.51.66 
Code: 26.51.66 
Mjerni i kontrolni instrumenti, aparati i strojevi, d. n.
33.20.45 
26.51.45 
Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, d. n.
33.20.51 
26.51.51 
Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
32.50.50 
Code: 32.50.50 
Ostali proizvodi za medicinsku i kiruršku uporabu
33.20.52 
26.51.52 
Instrumenti za mjerenje ili nadzor protoka, razine, tlaka i drugih promjenljivih veličina tekućina i plinova
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
33.20.53 
26.51.53 
Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize, d. n.
26.70.25 
Code: 26.70.25 
Dijelovi i pribor uređaja s tekućim kristalima, lasera (osim laserskih dioda), ostalih optičkih aparata i instrumenata, d. n.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
33.20.61 
26.51.61 
Mikroskopi (osim optičkih) i difrakcijski aparati
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
33.20.62 
26.51.62 
Strojevi i aparati za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
33.20.63 
26.51.63 
Mjerila za potrošnju i proizvodnju plina, tekućina i električne energije
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
33.20.64 
26.51.64 
Brojila okretaja i proizvodnje, taksimetri; pokazivači brzine i tahometri; stroboskopi
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
33.20.65 
26.51.66 
Mjerni i kontrolni instrumenti, aparati i strojevi, d. n.
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljači zrakoplova i slična oprema; uređaji na zemlji za obuku letenja; strojevi za posebne namjene, d. n.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
33.20.70 
26.51.65 
Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje, hidraulični ili pneumatski
26.51.70 
Code: 26.51.70 
Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu
33.20.81 
26.51.82 
Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4, 26.51.5; dijelovi, d. n.
26.51.85 
Code: 26.51.85 
Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
26.51.86 
Code: 26.51.86 
Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.11 i 26.51.62
33.20.82 
26.51.83 
Dijelovi i pribor mikroskopa (osim optičkih) i difrakcijskih aparata
33.20.83 
26.51.84 
Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.63 i 26.51.64
33.20.84 
26.51.85 
Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
33.20.91 
33.20.39 
Usluge instaliranja ostalih strojeva za posebnu namjenu
33.20.41 
Code: 33.20.41 
Usluge instaliranja profesionalnih medicinskih strojeva i preciznih optičkih instrumenata
33.20.42 
Code: 33.20.42 
Usluge instaliranja profesionalne elektroničke opreme
33.20.92 
33.12.29 
Usluge popravaka i održavanja za ostale strojeve za specijalne namjene
33.13.11 
Code: 33.13.11 
Usluge održavanja i popravaka instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigaciju
33.13.19 
Code: 33.13.19 
Usluge popravka i održavanja ostale profesionalne elektronske opreme
33.20.99 
26.51.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
33.30.10 
33.20.60 
Usluge instaliranja opreme za kontrolu industrijskih procesa

Page 57/104  
Top