CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
28.13.13 
Ostale crpke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem, za tekućine
29.12.24 
28.13.14 
Ostale centrifugalne crpke za tekućine; ostale crpke
29.12.31 
28.13.21 
Vakuumske crpke
29.12.32 
28.13.22 
Zračne crpke na ručni ili nožni pogon
29.12.33 
28.13.23 
Kompresori za rashladne uređaje
29.12.34 
28.13.24 
Kompresori zraka, ugrađeni na šasiji prikolice za vuču
29.12.35 
28.13.25 
Turbokompresori
29.12.36 
28.13.26 
Oscilirajući potisni kompresori
29.12.37 
28.13.27 
Rotirajući potisni kompresori, s jednom ili više osovina
29.12.38 
28.13.28 
Ostali kompresori
29.12.41 
28.12.20 
Dijelovi hidrauličnih pogonskih uređaja
29.12.42 
28.13.31 
Dijelovi crpki; dijelovi podizača tekućina
29.12.43 
28.13.32 
Dijelovi zračnih i vakuumskih crpki, zračnih i plinskih kompresora, ventilatora i napa
29.12.91 
33.20.29 
Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene
29.12.92 
28.12.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hidrauličnih pogonskih uređaja
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Usluge popravaka i održavanja uređaja za cjevovode, ostalih crpki, kompresora, slavina i ventila
29.12.99 
28.13.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih crpki i kompresora
29.13.11 
28.12.14 
Hidraulični i pneumatski ventili
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Ventili za snižavanje tlaka, kontrolni i sigurnosni ventili
29.13.12 
28.14.12 
Slavine,pipci, ventili i slični uređaji za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotliće, kade i slične instalacije; ventili za radijatore centralnog grijanja
29.13.13 
28.14.13 
Ventili za reguliranje i kontrolu procesa, zaporni ventili, okrugli i ostali ventili
29.13.20 
28.14.20 
Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda
29.13.91 
33.20.29 
Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene
29.13.92 
33.12.12 
Usluge popravaka i održavanja uređaja za cjevovode, ostalih crpki, kompresora, slavina i ventila
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Usluge popravaka i održavanja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
29.13.99 
28.14.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih slavina i ventila
29.14.10 
28.15.10 
Kuglični i valjkasti ležajevi
29.14.21 
28.15.21 
Prijenosni člankasti lanci, od željeza i čelika
29.14.22 
28.15.22 
Prijenosne osovine (uključujući bregaste i koljenaste osovine) i koljena
29.14.23 
28.15.23 
Kućišta za ležajeve, kućišta za osovine i klizni ležajevi
29.14.24 
28.15.24 
Zupčanici; kuglična i valjkasta vretena; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina
29.14.25 
28.15.25 
Zamašnjaci i koloturi, uključujući koloturnike
29.14.26 
28.15.26 
Spojnice i spojke, uključujući univerzalne spojnice
29.14.31 
28.15.31 
Kuglice, iglice i valjci; dijelovi kugličnih i valjkastih ležajeva
29.14.32 
28.15.32 
Dijelovi člankastih lanaca, od željeza i čelika
29.14.33 
28.15.39 
Dijelovi ležajeva i pogonskih elemenata, d. n.
29.14.90 
33.12.13 
Usluge popravaka i održavanja ležajeva, prijenosnika i pogonskih elemenata
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene
29.14.99 
28.15.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
29.21.11 
28.21.11 
Plamenici; mehanički uređaji za loženje; mehanički odstranjivači pepela i slično

Page 43/104  
Top