CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.30.11 
71.20.11 
Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće
74.30.12 
71.20.12 
Usluge ispitivanja i analize fizičkih svojstava
74.30.13 
71.20.13 
Usluge ispitivanja i analize integriranih mehaničkih i električnih sustava
74.30.14 
71.20.14 
Usluge tehničkog ispitivanja ispravnosti vozila za cestovni prijevoz
74.30.15 
71.20.19 
Ostale usluge tehničkog ispitivanja i analize
74.30.16 
71.20.19 
Ostale usluge tehničkog ispitivanja i analize
74.40.11 
73.12.11 
Prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora, u tiskanom mediju
73.12.12 
Code: 73.12.12 
Prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora, na televiziji/radiju
73.12.13 
Code: 73.12.13 
Prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora, na internetu
73.12.14 
Code: 73.12.14 
Prodaja događaja koji su povezani s oglašavanjem
73.12.19 
Code: 73.12.19 
Ostala prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora
73.12.20 
Code: 73.12.20 
Preprodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora
74.40.12 
73.11.11 
Usluge cjelovite promidžbe
73.11.12 
Code: 73.11.12 
Usluge direktnog marketinga i izravnog obraćanja poštom
73.11.13 
Code: 73.11.13 
Usluge osmišljavanja i konceptualnog razvoja promidžbenih kampanja
74.40.13 
73.11.19 
Ostale usluge promidžbe
74.40.20 
59.11.30 
Prodaja oglasnog prostora ili vremena u filmovima, video i televizijskim proizvodima
73.11.19 
Code: 73.11.19 
Ostale usluge promidžbe
74.50.11 
78.10.11 
Usluge traženja rukovodećeg osoblja
74.50.12 
78.10.12 
Usluge stalnog zapošljavanja, osim usluga traženja rukovodećeg osoblja
74.50.21 
78.20.11 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje računalnog i telekomunikacijskog osoblja
78.20.12 
Code: 78.20.12 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje ostalog uredskog osoblja
78.30.11 
Code: 78.30.11 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za računalno i telekomunikacijsko osoblje
78.30.12 
Code: 78.30.12 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za ostalo uredsko osoblje
74.50.22 
78.20.19 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje ostalog osoblja
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za ostalo osoblje, d. n.
74.50.23 
78.20.13 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje komercijalnog i trgovačkog osoblja
78.20.14 
Code: 78.20.14 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje djelatnika u prijevozu, skladištenju, logistiki i proizvodnji
78.30.13 
Code: 78.30.13 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za komercijalno i trgovačko osoblje
78.30.14 
Code: 78.30.14 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za djelatnike u prijevozu, skladištenju, logistiki i proizvodnji
74.50.24 
78.20.16 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje medicinskog osoblja
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za medicinsko osoblje
74.50.25 
78.20.15 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje osoblja u hotelima i restoranima
78.20.16 
Code: 78.20.16 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje medicinskog osoblja
78.20.19 
Code: 78.20.19 
Usluge agencija za privremeno zapošljavanje ostalog osoblja
78.30.15 
Code: 78.30.15 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za osoblje u hotelima i restoranima
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za medicinsko osoblje
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za ostalo osoblje, d. n.
74.60.11 
80.30.10 
Istražne usluge
74.60.12 
74.90.15 
Sigurnosne savjetodavne usluge

Page 94/104  
Top