CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
69.10.16 
Usluge javnih bilježnika
74.11.16 
69.10.18 
Pravne usluge u vezi s dražbama
74.11.17 
69.10.17 
Usluge arbitraže i pomirenja
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Ostale pravne usluge
74.12.11 
69.20.10 
Usluge financijske revizije
74.12.12 
69.20.21 
Usluge računovodstvene revizije
74.12.13 
69.20.22 
Usluge sastavljanja financijskih izvještaja
74.12.14 
69.20.24 
Usluge obračunavanja plaća
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Ostale računovodstvene usluge
74.12.20 
69.20.23 
Knjigovodstvene usluge
74.12.30 
69.20.31 
Usluge poreznog savjetovanja i sastavljanja prijava za poduzeća
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Usluge sastavljanja i planiranja poreznih prijava za pojedinaca
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Usluge stečaja i prinudne uprave
74.13.11 
73.20.11 
Usluge istraživanja tržišta: kvalitativna istraživanja
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Usluge istraživanja tržišta: kvantitativna ad-hoc istraživanja
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Usluge istraživanja tržišta: kvantitativna kontinuirana i redovita istraživanja
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Usluge istraživanja tržišta, osim provođenja istraživanja
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Ostale usluge istraživanja tržišta
74.13.12 
73.20.20 
Usluge ispitivanja javnog mnijenja
74.14 
70.22.40 
Robne marke i franšize
74.14.11 
70.22.11 
Usluge savjetovanja u vezi sa strateškim upravljanjem
74.14.12 
70.22.12 
Usluge savjetovanja u vezi s financijskim upravljanjem (osim za porez na dobit i dohodak poduzeća
74.14.13 
70.22.13 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem marketingom
74.14.14 
70.22.14 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem ljudskog potencijala
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Pomoćne usluge u obrazovanju
74.14.15 
70.22.15 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem proizvodnjom
74.14.16 
70.21.10 
Usluge odnosa s javnošću i priopćavanja
74.14.17 
02.40.10 
Pomoćne usluge u šumarstvu
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Usluge savjetovanja u vezi s logistikom i nabavom i ostale usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem
70.22.17 
Code: 70.22.17 
Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem poslovnim procesima
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Usluge ostalog poslovnog savjetovanja
74.14.21 
70.22.20 
Usluge ostale upravljanja projektima, osim upravljanja projektima u građevinarstvu
74.14.22 
74.90.20 
Ostale stručne, tehničke i poslovne usluge, d. n.
74.15.10 
64.20.10 
Usluge holding društava
70.10.10 
Code: 70.10.10 
Upravljačke usluge
74.20.10 
71.11.10 
Planovi i nacrti za arhitektonsku uporabu
74.20.21 
71.11.24 
Arhitektonske savjetodavne usluge
74.20.22 
71.11.21 
Arhitektonske usluge za projektiranje stambenih zgrada
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Arhitektonske usluge za projektiranje nestambenih zgrada
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Arhitektonske usluge za restauraciju povijesnih građevina

Page 92/104  
Top