CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
41.00.10 
Stambene zgrade
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Nestambene zgrade
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Autoceste, ceste, ulice i ostale prometnice ili pješački putovi i uzletišta u zračnim lukama
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Željezničke pruge i podzemne željeznice
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Mostovi i tuneli
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Magistralni cjevovodi za tekućine i plinove
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Lokalni cjevovodi za tekućine i plinove
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Sustavi za navodnjavanje (kanali); postrojenja za kemijsku obradu vode i za pročišćavanje otpadnih voda, pumpne stanice
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Magistralni elektroenergetski i komunikacijski vodovi
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Lokalni elektroenergetski i komunikacijski vodovi
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Elektrane
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Luke, pristaništa, brane, ustavi i srodne hidromehaničke građevine
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Građevine za rudarstvo i prerađivačku industriju
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Građevine za sport i rekreaciju na otvorenom
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Ostale građevine niskogradnje, d. n.
70.12.11 
68.10.11 
Usluge prodaje i kupnje stambenih zgrada sa zemljištem
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Usluge prodaje i kupnje time-share imovine
70.12.12 
68.10.13 
Usluge prodaje i kupnje nenastanjenog zemljišta za gradnju stambenih zgrada
70.12.13 
68.10.14 
Usluge prodaje i kupnje nestambenih zgrada sa zemljištem
70.12.14 
68.10.15 
Usluge prodaje i kupnje nenastanjenog zemljišta za gradnju nestambenih zgrada
70.20.11 
68.20.11 
Usluge iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), stambenim
70.20.12 
68.20.12 
Usluge iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), nestambenim
70.31.11 
68.31.11 
Usluge prodaje stambenih zgrada sa zemljištem uz naplatu ili na osnovi ugovora, osim imovine u vlasništvutime-shara
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Usluge prodaje imovine u vlasništvu time-shara uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.31.12 
68.31.13 
Usluge prodaje nenastanjenog zemljišta za gradnju stambenih zgrada uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.31.13 
68.31.14 
Usluge prodaje nestambenih zgrada sa zemljištem uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.31.14 
68.31.15 
Usluge prodaje nenastanjenog zemljišta za gradnju nestambenih zgrada uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.31.15 
68.31.16 
Usluge procjene u poslovanju nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.32.11 
68.32.11 
Usluge upravljanja stambenom imovinom uz naplatu ili na osnovi ugovora, osim imovine u vlasništvu time-shara
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Usluge upravljanja time-share imovinom uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.32.12 
68.32.13 
Usluge upravljanja nestambenom imovinom uz naplatu ili na osnovi ugovora
70.32.13 
81.10.10 
Usluge upravljanja i održavanja objekata (kombinacija pomoćnih usluga)
71.10.10 
77.11.10 
Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) motornih vozila lake kategorije
71.21.11 
77.12.11 
Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) vozila za prijevoz robe, bez vozača
71.21.12 
77.39.11 
Usluge iznajmljivanje i davanja u zakup (leasing) tračničkih vozila
71.21.13 
77.39.12 
Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) kontejnera
71.21.14 
77.39.13 
Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) motocikala, karavana i kamp-kućica
71.21.15 
77.12.19 
Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih kopnenih prijevoznih sredstava, bez vozača
71.22.10 
77.34.10 
Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
71.23.10 
77.35.10 
Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

Page 88/104  
Top