CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
61.20.31 
50.40.21 
Usluge iznajmljivanja teretnih riječnih brodova s posadom
61.20.32 
50.40.22 
Usluge tegljenja i potiskivanja na unutrašnjim vodenim putovima
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Usluge spašavanja plovila i njihovo osposobljavanje za plovidbu na unutrašnjim vodenim putovima
62.10.10 
51.10.11 
Usluge redovitog zračnog prijevoza putnika na domaćim linijama
51.10.13 
Code: 51.10.13 
Usluge redovitog zračnog prijevoza putnika na međunarodnim linijama
62.10.21 
51.21.12 
Usluge zračnog prijevoza pošte
62.10.22 
51.21.11 
Usluge redovitog zračnog prijevoza kontejnerima
62.10.23 
51.21.13 
Usluge redovitog zračnog prijevoza ostale robe
62.20.10 
51.10.12 
Usluge izvanrednog zračnog prijevoza putnika na domaćim linijama osim razgledavanja
51.10.14 
Code: 51.10.14 
Usluge izvanrednog zračnog prijevoza putnika na međunarodnim linijama
51.10.15 
Code: 51.10.15 
Usluge izvanrednog zračnog prijevoza putnika za razgledavanje
62.20.20 
51.21.14 
Usluge izvanrednog zračnog prijevoza ostalih roba
62.20.30 
51.10.20 
Usluge iznajmljivanja putničkog zrakoplova s posadom
51.21.20 
Code: 51.21.20 
Usluge iznajmljivanja teretnog zrakoplova s posadom
62.30.10 
51.22.11 
Usluge svemirskog prijevoza putnika
51.22.12 
Code: 51.22.12 
Usluge svemirskog prijevoza roba
52.23.20 
Code: 52.23.20 
Prateće usluge u svemirskom prijevozu
63.11.11 
52.24.11 
Usluge prekrcaja kontejnera u lukama
52.24.12 
Code: 52.24.12 
Ostale usluge prekrcaja kontejnera
63.11.12 
52.24.13 
Ostale usluge prekrcaja tereta u lukama
52.24.19 
Code: 52.24.19 
Ostale usluge prekrcaja tereta
63.12.11 
52.10.11 
Usluge skladištenja zamrznute i hlađene robe
63.12.12 
52.10.12 
Usluge skladištenja tekućina i plinova
63.12.13 
52.10.13 
Usluge skladištenja žitarica
63.12.14 
52.10.19 
Ostale usluge skladištenja
63.21.10 
52.21.19 
Ostale prateće usluge u željezničkom prijevozu
63.21.21 
52.21.21 
Usluge na autobusnim postajama
63.21.22 
52.21.22 
Usluge na autocestama
63.21.23 
52.21.23 
Usluge na mostovima i u tunelima
63.21.24 
52.21.24 
Usluge parkiranja
63.21.25 
52.21.29 
Ostale prateće usluge u cestovnom prijevozu
52.21.30 
Code: 52.21.30 
Prateće usluge u cjevovodnom transportu
63.22.11 
52.22.11 
Usluge pomorskog i priobalnog rada luka i plovnih putova (osim prekrcaja tereta)
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Usluge na unutrašnjim vodenim putovima (osim prekrcaja tereta)
63.22.12 
52.22.13 
Usluge pilotiranja i pristajanja brodova u morskim i obalnim vodama
63.22.13 
52.22.14 
Usluge pilotiranja i pristajanja brodova na unutrašnjim vodenim putovima
63.22.14 
52.22.11 
Usluge pomorskog i priobalnog rada luka i plovnih putova (osim prekrcaja tereta)
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Usluge na unutrašnjim vodenim putovima (osim prekrcaja tereta)
63.22.15 
52.22.15 
Usluge spašavanja plovila i njihovo osposobljavanje za plovidbu u pomorskim i priobalnim vodama
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Usluge spašavanja plovila i njihovo osposobljavanje za plovidbu na unutrašnjim vodenim putovima

Page 81/104  
Top