CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
34.30.20 
29.32.30 
Dijelovi i pribor, d. n., za motorna vozila
34.30.30 
29.32.20 
Sigurnosni pojasevi, sigurnosni zračni jastuci i dijelovi i pribor karoserija
34.30.90 
29.32.92 
Usluge instaliranja dijelova i pribora za motorna vozila, d. n.
29.32.99 
Code: 29.32.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Usluge popravaka i održavanja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene
35.11.10 
30.11.10 
Ratni brodovi
35.11.21 
30.11.21 
Putnički brodovi, izletnički brodovi i slična plovila za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta
35.11.22 
30.11.22 
Tankeri za prijevoz sirove nafte, naftnih proizvoda, kemikalija, tekućeg plina
35.11.23 
30.11.23 
Brodovi hladnjače, osim tankera
35.11.24 
30.11.24 
Brodovi za prijevoz suhog tereta
35.11.31 
30.11.31 
Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za preradu i konzerviranje ribe
35.11.32 
30.11.32 
Brodovi tegljači (remorkeri) i potiskivači (gurači)
35.11.33 
30.11.33 
Ploveća jaružala: brodovi svjetionici,plutajuće dizalice; ostala plovila
35.11.40 
30.11.40 
Plutajuće ili fiksne platforme za bušenje i proizvodnju
35.11.50 
30.11.50 
Ostale plutajuće konstrukcije (uključujući splavi, spremnike, kesone, platforme za iskrcavanje, plutače i svjetionike)
35.11.60 
38.11.41 
Brodovi i ostali ploveći objekti, za rezanje
35.11.91 
33.15.10 
Usluge popravaka i održavanja brodova i čamaca
35.11.92 
30.11.91 
Usluge održavanja, popravaka, preinaka i opremanja brodova, plutajućih platformi i konstrukcija
30.11.99 
Code: 30.11.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brodova i plutajućih objekata
35.11.93 
30.11.92 
Usluge opremanja brodova i plutajućih platformi i konstrukcija
30.11.99 
Code: 30.11.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brodova i plutajućih objekata
35.12.11 
30.12.11 
Jedrilice (osim na napuhavanje) za razonodu ili sport, sa ili bez pomoćnog motora
35.12.12 
30.12.12 
Čamci za napuhavanje za razonodu i sport
35.12.13 
30.12.19 
Ostali čamci za razonodu i sport; ronilački čamci i kanui
35.12.90 
30.12.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čamaca za razonodu i sportskih čamaca
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Usluge popravaka i održavanja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Usluge popravaka i održavanja uređaja za cjevovode, ostalih crpki, kompresora, slavina i ventila
33.12.13 
Code: 33.12.13 
Usluge popravaka i održavanja ležajeva, prijenosnika i pogonskih elemenata
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Usluge održavanja i popravaka ostalih strojeva za opću uporabu, d. n.
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Usluge popravaka i održavanja za ostale strojeve za specijalne namjene
33.15.10 
Code: 33.15.10 
Usluge popravaka i održavanja brodova i čamaca
35.20.11 
30.20.11 
Tračničke lokomotive napajane iz električne mreže
35.20.12 
30.20.12 
Električne dizelske lokomotive
35.20.13 
30.20.13 
Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi
35.20.20 
30.20.20 
Samokretni željeznički i tramvajski putnički ili teretni vagoni i kola, osim vozila za održavanje i servisiranje
35.20.31 
30.20.31 
Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje i servisiranje
35.20.32 
30.20.32 
Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni i ostali specijalni vagoni
35.20.33 
30.20.33 
Željeznički i tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamokretni
35.20.40 
30.20.40 
Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila; uređaji i oprema za pruge, te njihovi dijelovi; mehanička oprema za kontrolu prometa

Page 60/104  
Top