CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
28.21.12 
Industrijski ili laboratorijski plamenici i peći, neelektrični, uključujući peći za spaljivanje, ali isključujući pekarske peći
29.21.13 
28.21.13 
Industrijski ili laboratorijski električni plamenici i peći; indukcijska i dielektrična grijača oprema
29.21.14 
28.21.14 
Dijelovi plamenika i peći
29.21.91 
33.20.29 
Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene
29.21.92 
33.12.14 
Usluge održavanja i popravaka industrijskih peći i plamenika
29.21.99 
28.21.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje peći i plamenika
29.22.11 
28.22.11 
Koloturi i dizalice - koloturnici, d. n.
29.22.12 
28.22.12 
Izvozni uređaji za okna; dizalice specijalno izračene za uporabu pod zemljom; ostala vitla
29.22.13 
28.22.13 
Dizalice za teški teret; dizalice za podizanje vozila
29.22.14 
28.22.14 
Toranjske dizalice; dizalice (kranovi); pokretne portalne dizalice, pokretni nosači i teretni kamioni opremljeni dizalicom (kranom)
29.22.15 
28.22.15 
Viličari; ostala teretna radna kolica; radna kolica koja se upotrebljavaju na platformama željezničkih postaja
29.22.16 
28.22.16 
Osobna i teretna dizala, pokretne stepenice i trake
29.22.17 
28.22.17 
Pneumatske i ostale dizalice i konvejeri koji rade kontinuirano, za robu i materijal
29.22.18 
28.22.18 
Ostali uređaji za dizanje, prenošenje, utovar i istovar
29.22.19 
28.22.19 
Dijelovi opreme za dizanje i prenošenje
29.22.20 
28.22.20 
Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i slično
29.22.91 
33.20.29 
Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene
29.22.92 
33.12.15 
Usluge održavanja i popravaka uređaja za dizanje i prenošenje
29.22.99 
28.22.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Ostali instalacijski radovi, d. n.
29.23.11 
28.25.11 
Izmjenjivači topline i uređaji za proizvodnju ukapljenoga zraka i drugih plinova
29.23.12 
28.25.12 
Uređaji za klimatizaciju
29.23.13 
28.25.13 
Oprema za hlađenje i zamrzavanje te toplinske crpke, osim opreme za kućanstvo
29.23.14 
28.25.14 
Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje plinova, d. n.
29.23.20 
28.25.20 
Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, sobnih ili krovnih ventilatora
29.23.30 
28.25.30 
Dijelovi opreme za hlađenje i zamrzavanje i toplinskih crpki
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Dijelovi strojeva i aparata vrste koja se koristi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili ploča, poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika
29.23.91 
33.20.29 
Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene
29.23.92 
33.12.18 
Usluge održavanja i popravaka nekućanske rashladne i ventilacijske opreme
29.23.99 
28.25.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
29.24.11 
28.29.11 
Generatori za generatorski i vodni plin; acetilenski generatori i slično; uređaji za destilaciju i rektifikaciju
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
29.24.12 
28.29.12 
Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje tekućina
29.24.13 
28.29.13 
Filtri za ulje, gorivo i usisni zrak, za motore s unutrašnjim izgaranjem
29.24.21 
28.29.21 
Strojevi za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje boca i druge ambalaže
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.
29.24.22 
28.29.31 
Uređaji za vaganje za uporabu u industriji; vage za kontinuirano vaganje robe na konvejerima; vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Osobne vage i vage za kućanstvo
29.24.23 
28.29.39 
Ostali uređaji za vaganje i mjerenje
29.24.24 
28.29.22 
Aparati za gašenje požara, pištolji za prskanje, strojevi za izbacivanje pare, pijeska i slični aparati, osim za uporabu u poljoprivredi

Page 44/104  
Top