CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.22.12 
18.12.13 
Usluge tiskanja novina i časopisa koji se izdaju manje od četiri puta tjedno
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Tiskani trgovački reklamni materijal, komercijalni katalozi i slično
22.22.13 
18.12.19 
Ostale usluge tiskanja, d. n.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Ostali tiskani materijal
22.22.20 
17.23.13 
Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali uredski predmeti od papira i kartona
22.22.31 
18.12.14 
Usluge tiskanja knjiga, mapa, geografskih ili sličnih karata sa različitim slikama, dizajnom i fotografijama, razglednica
22.22.32 
18.12.13 
Usluge tiskanja novina i časopisa koji se izdaju manje od četiri puta tjedno
18.12.16 
Code: 18.12.16 
Usluge tiskanja direktno na plastiku, staklo, metal, drvo i keramiku
18.12.19 
Code: 18.12.19 
Ostale usluge tiskanja, d. n.
22.23.10 
18.14.10 
Knjigoveške i srodne usluge
22.24.10 
18.13.10 
Usluge pripreme za tisak
22.24.20 
18.13.20 
Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak
22.25.10 
18.13.30 
Pomoćne usluge u vezi s tiskanjem
22.31.10 
18.20.10 
Usluge umnožavanja zvučnih zapisa
22.32.10 
18.20.20 
Usluge umnožavanja videozapisa
22.33.10 
18.20.30 
Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)
23.10.10 
19.10.10 
Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen
23.10.20 
19.10.20 
Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani
23.10.99 
19.10.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksne peći
23.20.11 
19.20.21 
Motorni benzin (gazolin), uključujući avionski benzin
23.20.12 
19.20.22 
Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskog) tipa
23.20.13 
19.20.23 
Laka ulja i laki preparati, d. n.
23.20.14 
19.20.24 
Petrolej
19.20.25 
Code: 19.20.25 
Petrolej-gorivo za mlazne motore
23.20.15 
19.20.26 
Plinska ulja
23.20.16 
19.20.27 
Srednja ulja; srednji preparati, d. n.
23.20.17 
19.20.28 
Loživa ulja, d. n.
23.20.18 
19.20.29 
Ulja za podmazivanje; teška ulja, d. n.
23.20.21 
19.20.31 
Propan i butan, ukapljeni
23.20.22 
19.20.32 
Etilen, propilen, butilen, butadijen i ostali naftni plinovi i plinoviti ugljikovodici, osim prirodnog plina
23.20.31 
19.20.41 
Vazelin; parafinski vosak; naftni i ostali voskovi
23.20.32 
19.20.42 
Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja
23.20.40 
38.12.25 
Otpadna ulja
23.20.99 
19.20.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda
23.30.11 
24.46.10 
Prirodni uran i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući cement), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže prirodni uran ili koje sadrže spojeve prirodnog urana
23.30.12 
20.13.11 
Obogaćen uran i plutonij te njihovi spojevi
23.30.13 
20.13.12 
Osiromašen uran i torij te njihovi spojevi
23.30.14 
20.13.13 
Ostali radioaktivni elementi i izotopi te njihovi spojevi; slitine, disperzije, keramički proizvodi i mješavine što sadrže te elemente, izotope ili spojeve
38.12.24 
Code: 38.12.24 
Opasni kemijski otpad
23.30.20 
20.13.14 
Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore

Page 25/104  
Top