CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
92.20.12 
59.11.13 
Usluge organizacije proizvodnje ostalog televizijskog programa
60.20.11 
Code: 60.20.11 
Usluge emitiranja internetskog televizijskog programa, osim na pretplatu
60.20.12 
Code: 60.20.12 
Usluge emitiranja ostalog televizijskog programa, osim na pretplatu
60.20.13 
Code: 60.20.13 
Usluge emitiranja internetskog pretplatničkog televizijskog programa
60.20.14 
Code: 60.20.14 
Usluge emitiranja ostalog pretplatničkog televizijskog programa
60.20.20 
Code: 60.20.20 
Emitiranje televizijskih originala
60.20.31 
Code: 60.20.31 
Programi televizijskih kanala, osim na pretplatu
60.20.32 
Code: 60.20.32 
Programi televizijskih kanala, na pretplatu
92.20.20 
60.10.30 
Prodaja vremena za promidžbu na radiju
60.20.40 
Code: 60.20.40 
Prodaja vremena za promidžbu na televiziji
92.31.10 
90.03.12 
Originalni radovi autora, kompozitora i ostalih umjetnika osim izvođača, slikara, grafičkih umjetnika i kipara
90.03.13 
Code: 90.03.13 
Originalni radovi slikara, grafičkih umjetnika i kipara
91.02.20 
Code: 91.02.20 
Muzejske zbirke
92.31.21 
90.01.10 
Usluge izvođačke umjetnosti
90.02.12 
Code: 90.02.12 
Usluge promidžbe i organizacije umjetničkih predstava
92.31.22 
90.03.11 
Usluge koje pružaju autori, kompozitori, kipari i ostali umjetnici, osim izvođača
92.32.10 
79.90.39 
Usluge rezervacija karata za predstave, zabavne i rekreacijske događaje te ostale rezervacijske usluge, d. n.
90.02.19 
Code: 90.02.19 
Ostale pomoćne usluge u izvođačkoj umjetnosti
90.04.10 
Code: 90.04.10 
Usluge umjetničkih objekata
92.33.10 
93.21.10 
Usluge zabavnih i tematskih parkova
92.34.11 
90.01.10 
Usluge izvođačke umjetnosti
90.02.11 
Code: 90.02.11 
Usluge proizvodnje izvođenja umjetničkih predstava
90.02.12 
Code: 90.02.12 
Usluge promidžbe i organizacije umjetničkih predstava
92.34.12 
85.52.11 
Usluge plesnih škola i plesnih učitelja
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Raznovrsne rekreacijske usluge, d. n.
92.34.13 
93.29.21 
Usluge priređivanja vatrometa te predstava sa svjetlosnim i zvučnim efektima
93.29.29 
Code: 93.29.29 
Zabavne usluge, d. n.
92.40.10 
63.91.11 
Usluge novinskih agencija za novine i periodične publikacije
63.91.12 
Code: 63.91.12 
Usluge novinskih agencija za audiovizualne medije
74.20.23 
Code: 74.20.23 
Usluge fotografiranja i videosnimanja događaja
90.03.11 
Code: 90.03.11 
Usluge koje pružaju autori, kompozitori, kipari i ostali umjetnici, osim izvođača
92.51.11 
91.01.11 
Usluge knjižnica
92.51.12 
91.01.12 
Usluge arhiva
92.52.11 
91.02.10 
Usluge muzeja
91.02.20 
Code: 91.02.20 
Muzejske zbirke
92.52.12 
91.03.10 
Usluge rada povijesnih mjesta i građevina, te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
92.53.11 
91.04.11 
Usluge botaničkih i zooloških vrtova
92.53.12 
91.04.12 
Usluge prirodnih rezervata, uključujući usluge zaštite divljih životinja
92.61.10 
93.11.10 
Usluge rada sportskih objekata
92.62.11 
93.19.11 
Usluge promidžbe sportskih i sportsko-rekreacijskih događaja

Page 102/104  
Top