CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.20.14 
10.20.25 
Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane, osim pripremljenih ribljih jela
10.20.26 
Code: 10.20.26 
Kavijar i nadomjesci kavijaru
10.85.12 
Code: 10.85.12 
Gotova jela pretežno od riba, rakova i školjki
15.20.15 
10.20.31 
Rakovi, zamrznuti
10.20.32 
Code: 10.20.32 
Školjke, zamrznute, sušene, soljene ili u salamuri, dimljene
10.20.33 
Code: 10.20.33 
Ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni
15.20.16 
10.20.34 
Rakovi, drugačije pripremljeni ili konzervirani; školjke i drugi vodenih beskralježnjaci drugačije pripremljeni ili konzerviran
15.20.17 
10.20.41 
Brašno, krupica i pelete od riba, rakova, školjki i ostalih vodenih beskralježnjaka, nepodobni za ljudsku ishranu
15.20.18 
10.20.42 
Ostali nejestivi proizvodi od riba, rakova, školjki i drugih vodenih beskralježnjaka
15.20.90 
10.20.91 
Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda
10.20.99 
Code: 10.20.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki
15.31.11 
10.31.11 
Krumpir, zamrznut
15.31.12 
10.31.11 
Krumpir, zamrznut
10.31.12 
Code: 10.31.12 
Sušeni krumpir, u dijelovima ili ne, rezan ili nenarezan, ali dalje neprerađen
10.31.13 
Code: 10.31.13 
Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupica, pahuljica, granula i peleta
10.31.14 
Code: 10.31.14 
Krumpir, pripremljen ili konzerviran
15.31.90 
10.31.91 
Kuhanja i ostale usluge pripremanja za krumpir i proizvode od krumpira
10.31.99 
Code: 10.31.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira
15.32.10 
10.32.11 
Sok od rajčice
10.32.12 
Code: 10.32.12 
Sok od naranče
10.32.13 
Code: 10.32.13 
Sok od grejpfruta
10.32.14 
Code: 10.32.14 
Sok od ananasa
10.32.15 
Code: 10.32.15 
Sok od grožđa
10.32.16 
Code: 10.32.16 
Sok od jabuke
10.32.17 
Code: 10.32.17 
Miješani sokovi od voća i povrća
10.32.19 
Code: 10.32.19 
Ostali sokovi od voća i povrća
15.32.99 
10.32.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća
15.33.11 
10.39.11 
Povrće, zamrznuto
15.33.12 
10.39.12 
Povrće, privremeno konzervirano
15.33.13 
10.39.13 
Sušeno povrće
15.33.14 
10.39.14 
Narezano i pakirano povrće i voće
10.39.15 
Code: 10.39.15 
Grah, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća
10.39.16 
Code: 10.39.16 
Grašak, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća
10.39.17 
Code: 10.39.17 
Ostalo povrće (osim krumpira), konzervirano ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća
10.85.13 
Code: 10.85.13 
Gotova jela pretežno od povrća
15.33.15 
10.39.18 
Povrće (osim krumpira), voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiseline
15.33.21 
10.39.21 
Voće i orašasti plodovi, nekuhano ili kuhano, zamrznuto
15.33.22 
10.39.22 
Džemovi, voćni želei, pirei i paste od voća i orašastih plodova
15.33.23 
10.39.23 
Orašasti plodovi, kikiriki, prženi, soljeno ili drugačije pripremljeni
15.33.24 
10.39.24 
Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirano, neprikladno za neposredno konzumiranje

Page 10/104  
Top