CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
28.29.43 
Meaisíní díola uathoibríoch earraí
29.24.33 
28.29.50 
Miasniteoirí, den chineál tionsclaíoch
29.24.60 
28.29.60 
Innealra g.a.e. do chóiriú ábhar trí phróiseas a bhfuil baint aige le hathrú teochta
29.24.40 
28.29.70 
Innealra agus gaireas neamhleictreach do shádráil, prásáil nó táthú agus páirteanna díobh; meaisíní agus fearais gás-oibrithe faghartha dromchla
29.43.20 
28.29.81 
Páirteanna de ghineadóirí gáis nó gáis uisce
29.24.51 
28.29.82 
Páirteanna de lártheifneoirí; páirteanna d'innealra agus de ghaireas scagacháin nó glantacháin do leachtanna nó do gháis
29.24.52 
28.29.83 
Páirteanna de mheaisíní cleandaraithe nó rollacha eile; páirteanna d'innealra spraeála, meáchain do mheaisíní meáite
29.24.53 
28.29.84 
Páirteanna d'innealra, nach bhfuil nascóirí leictreacha iontu, g.a.e.
29.24.54 
28.29.85 
Páirteanna de mhiasniteoirí agus de mheaisíní do ghlanadh, líonadh, pacáil, nó cumhdach
29.24.70 
28.29.86 
Páirteanna d'innealra agus de ghaireas neamhleictreacha do shádráil, prásáil nó táthú; meaisíní agus fearais gás-oibrithe faghartha dromchla
29.43.35 
28.29.99 
Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra ilchuspóireach eile g.a.e.
29.24.99 
28.30.10 
Tarracóirí rialaithe ag coisithe
29.31.10 
28.30.21 
Tarracóirí, a bhfuil cumhacht innill ≤ 37 kW acu
29.31.21 
28.30.22 
Tarracóirí, a bhfuil cumhacht innill > 37 kW ach ≤ 59 kW acu
29.31.22 
28.30.23 
Tarracóirí, a bhfuil cumhacht innill > 59 kW acu
29.31.23 
29.31.24 
Code: 29.31.24 
28.30.31 
Céachtaí
29.32.11 
28.30.32 
Cliatha, cartairí, curadóirí, grafáin agus grafóga
29.32.11 
29.32.12 
Code: 29.32.12 
28.30.33 
Síolairí, plandóirí agus athphlandóirí
29.32.13 
28.30.34 
Leatóirí aoiligh agus dáileoirí leasacháin
29.32.14 
28.30.39 
Innealra eile ithreach
29.32.15 
28.30.40 
Bainteoirí do léanta, páirceanna nó tailte spóirt
29.32.20 
28.30.51 
Buainteoirí (barra gearrthóra lena suíomh ar tharracóirí san áireamh) g.a.e.
29.32.31 
28.30.52 
Innealra féir
29.32.32 
28.30.53 
Burlairí tuí nó fodair, burlairí bailithe san áireamh
29.32.33 
28.30.54 
Meaisíní fómharaíochta fréimhe nó tiúbair
29.32.34 
28.30.59 
Innealra fómharaíochta agus buailte g.a.e.
29.32.34 
28.30.60 
Innealra do theilgeadh, scaipeadh nó spraeáil leachtanna nó púdar don talmhaíocht nó don ghairneoireacht
29.32.40 
28.30.70 
Leantóirí féinluchtaithe nó díluchtaithe agus leath-leantóirí don talmhaíocht
29.32.50 
28.30.81 
Meaisíní do ghlanadh, sórtáil nó grádú uibheacha, torthaí nó earraí eile talmhaíochta, seachas síol, grán nó glasraí triomaithe pischineálacha
29.32.61 
28.30.82 
Meaisíní bleáin
29.32.62 
28.30.83 
Innealra d'ullmhú earraí beathaithe ainmhithe
29.32.63 
28.30.84 
Goradáin agus álchróite éanlaithe clóis
29.32.63 
28.30.85 
Innealra coinneála éanlaithe clóis
29.32.63 
28.30.86 
Innealra talmhaíochta, gairneoireachta, foraoiseachta, coinneála éanlaithe clóis, beachaireachta g.a.e.
29.32.65 
28.30.91 
Páirteanna de bhainteoirí agus de bhuailteoirí g.a.e.
29.32.70 
28.30.92 
Páirteanna d'innealra ithreach
29.32.70 
28.30.93 
Páirteanna d'innealra eile talmhaíochta
29.32.70 
28.30.94 
Páirteanna de mheaisíní bleáin agus déiríochta g.a.e.
29.53.21 

Page 47/104  
Top