CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
69.10.16 
Seirbhísí nótaire
74.11.16 
69.10.18 
Seirbhísí dlíthiúla ceant
74.11.17 
69.10.17 
Seirbhísí eadrána agus réitigh
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Seirbhísí dlíthiúla eile
74.12.11 
69.20.10 
Seirbhísí iniúchta airgeadais
74.12.12 
69.20.21 
Seirbhísí athbhreithnithe cuntasaíochta
74.12.13 
69.20.22 
Seirbhísí tiomsaithe ráiteas airgeadais
74.12.14 
69.20.24 
Seirbhísí párolla
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Seirbhísí eile cuntasaíochta
74.12.20 
69.20.23 
Seirbhísí leabharchoimeádta
74.12.30 
69.20.31 
Seirbhísí comhairliúcháin agus ullmhúcháin chánach corparáidí
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Seirbhísí ullmhúcháin agus pleanála cánach aonair
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Seirbhísí dócmhainneachta agus glacadóireachta
74.13.11 
73.20.11 
Seirbhísí taighde margaidh: suirbhéanna cáilíochtúla
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Seirbhísí taighde margaidh: suirbhéanna ad-hoc cainníochtúla
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Seirbhísí taighde margaidh: suirbhéanna cainníochtúla leanúnacha agus rialta
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Seirbhísí taighde margaidh seachas suirbhéanna
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Seirbhísí eile taighde margaidh
74.13.12 
73.20.20 
Seirbhísí déanta pobalbhrathanna
74.14 
70.22.40 
Trádmharcanna agus saincheadúnais
74.14.11 
70.22.11 
Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe straitéisigh
74.14.12 
70.22.12 
Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe airgeadais (seachas cáin chorparáideach)
74.14.13 
70.22.13 
Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe margaíochta
74.14.14 
70.22.14 
Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe acmhainní daonna
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Seirbhísí tacaíochta oideachasúla
74.14.15 
70.22.15 
Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe táirgthe
74.14.16 
70.21.10 
Seirbhísí caidrimh phoiblí agus chumarsáide
74.14.17 
02.40.10 
Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe slabhra an tsoláthair agus seirbhísí eile comhairliúcháin bainistíochta
70.22.17 
Code: 70.22.17 
Seirbhísí bainistithe próisis ghnó
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Seirbhísí eile comhairliúcháin ghnó
74.14.21 
70.22.20 
Seirbhísí eile bainistithe tionscadail, seachas seirbhísí bainistithe tionscadail tógála
74.14.22 
74.90.20 
Seirbhísí eile gairmiúla, teicniúla agus gnó g.a.e.
74.15.10 
64.20.10 
Seirbhísí cuideachtaí urlámhais
70.10.10 
Code: 70.10.10 
Seirbhísí ceannoifigí
74.20.10 
71.11.10 
Pleananna agus líníochtaí chun críocha ailtireachta
74.20.21 
71.11.24 
Seirbhísí comhairleacha ailtireachta
74.20.22 
71.11.21 
Seirbhísí ailtireachta do thionscadail foirgneamh cónaithe
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Seirbhísí ailtireachta do thionscadail foirgneamh neamhchónaithe
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Seirbhísí ailtireachta athchóirithe stairiúil

Page 92/104  
Top