CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
91.33.11 
94.99.12 
Seirbhísí a sholáthraíonn grúpaí tacaíochta comhshaoil
94.99.14 
Code: 94.99.14 
Seirbhísí eile tacaíochta feabhais sibhialta agus áise pobail
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Seirbhísí deonaithe deontas ag eagraíochtaí ballraíochta
91.33.12 
94.99.13 
Seirbhísí cosanta grúpa speisialta
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Seirbhísí deonaithe deontas ag eagraíochtaí ballraíochta
91.33.13 
94.99.15 
Seirbhísí a sholáthraíonn cumainn óige
91.33.14 
94.99.16 
Seirbhísí a sholáthraíonn cumainn cultúrtha agus caithimh aimsire
94.99.17 
Code: 94.99.17 
Seirbhísí a sholáthraíonn cumainn eile shibhialta agus shóisialta
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí eile ballraíochta g.a.e.
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Seirbhísí deonaithe deontas ag eagraíochtaí ballraíochta
92.11 
59.11.24 
Scannáin agus íoschóipeálacha eile físeáin
92.11.11 
59.11.21 
Scannáin, físeáin agus cláir theilifíse bhunaidh
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Scannán cineamatagrafach
92.11.12 
59.11.21 
Scannáin, físeáin agus cláir theilifíse bhunaidh
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Scannán cineamatagrafach
92.11.20 
58.29.29 
Bogearraí eile feidhmiúcháin, pacáistithe
59.11.21 
Code: 59.11.21 
Scannáin, físeáin agus cláir theilifíse bhunaidh
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Scannáin agus ábhar eile físeáin ar diosca, ar téip nó i meáin fhisiciúla eile
92.11.31 
59.11.11 
Seirbhísí léirithe scannán
59.11.12 
Code: 59.11.12 
Seirbhísí léirithe físeán, scannán fógraíochta nó poiblíochta
92.11.32 
59.12.11 
Seirbhísí eagarthóireachta closamhairc
59.12.12 
Code: 59.12.12 
Seirbhísí aistrithe agus dúblála máistirthéipeanna
59.12.13 
Code: 59.12.13 
Seirbhísí ceartaithe datha agus athchóirithe dhigitigh
59.12.14 
Code: 59.12.14 
Seirbhísí maisíochtaí físiúla
59.12.15 
Code: 59.12.15 
Seirbhísí beochana
59.12.16 
Code: 59.12.16 
Seirbhísí fortheidealaithe, teidealaithe agus fotheidealaithe
59.12.17 
Code: 59.12.17 
Seirbhísí eagarthóireachta fuaime agus deartha
59.12.19 
Code: 59.12.19 
Seirbhísí eile iarléirithe scannán, físeán agus clár teilifíse
59.20.11 
Code: 59.20.11 
Seirbhísí taifeadta fuaime
92.12.10 
59.13.11 
Seirbhísí ceadúnaithe do chearta scannán agus na hioncaim a ghabhann leo
59.13.12 
Code: 59.13.12 
Seirbhísí eile dáiliúchán scannán, físeán agus clár teilifíse
92.13.11 
59.14.10 
Seirbhísí teilgthe scannán
92.13.12 
59.14.10 
Seirbhísí teilgthe scannán
92.20.11 
59.20.11 
Seirbhísí taifeadta fuaime
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Seirbhísí taifeadta beo
59.20.21 
Code: 59.20.21 
Seirbhísí léirithe cláir raidió
59.20.22 
Code: 59.20.22 
Cláir bhunaidh raidió
60.10.11 
Code: 60.10.11 
Seirbhísí clársceidealaithe agus craoltóireachta raidió
60.10.12 
Code: 60.10.12 
Bunchláir craoltóireachta raidió
60.10.20 
Code: 60.10.20 
Cláir chainéil raidió

Page 101/104  
Top