CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
85.20.11 
75.00.11 
Seirbhísí tréidliachta do pheataí
85.20.12 
75.00.12 
Seirbhísí tréidliachta do bheostoc
75.00.19 
Code: 75.00.19 
Seirbhísí eile tréidliachta
85.31.11 
87.30.11 
Seirbhísí leasa a sheachadtar trí institiúidí cónaithe do dhaoine aosta
85.31.12 
87.20.11 
Seirbhísí cúraim chónaithe do leanaí a bhfuil moilliú meabhrach, galair shláinte mheabhrach nó mí-úsáid substainte ag cur as dóibh
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Seirbhísí cúraim chónaithe do dhaoine fásta a bhfuil moilliú meabhrach, galair shláinte mheabhrach nó mí-úsáid substainte ag cur as dóibh
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Seirbhísí leasa a sheachadtar trí institiúidí cónaithe do leanaí le míchumas agus daoine óga
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Seirbhísí leasa a sheachadtar trí institiúidí cónaithe do dhaoine fásta le míchumas
85.31.13 
87.90.11 
Seirbhísí eile oibre sóisialta le lóistín do leanaí agus do dhaoine óga
85.31.14 
87.90.12 
Seirbhísí oibre sóisialta le lóistín do mhná ar tugadh drochíde dóibh
87.90.13 
Code: 87.90.13 
Seirbhísí eile oibre sóisialta le lóistín do dhaoine fásta
85.31.15 
87.20.11 
Seirbhísí cúraim chónaithe do leanaí a bhfuil moilliú meabhrach, galair shláinte mheabhrach nó mí-úsáid substainte ag cur as dóibh
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Seirbhísí cúraim chónaithe do dhaoine fásta a bhfuil moilliú meabhrach, galair shláinte mheabhrach nó mí-úsáid substainte ag cur as dóibh
87.90.11 
Code: 87.90.11 
Seirbhísí eile oibre sóisialta le lóistín do leanaí agus do dhaoine óga
87.90.12 
Code: 87.90.12 
Seirbhísí oibre sóisialta le lóistín do mhná ar tugadh drochíde dóibh
85.32.11 
88.91.11 
Seirbhísí cúram lae leanaí seachas seirbhísí cúram lae do leanaí le míchumais
88.91.13 
Code: 88.91.13 
Seirbhísí feighlíochta leanaí
85.32.12 
88.91.12 
Seirbhísí cúram lae do leanaí le míchumais agus do dhaoine óga
85.32.13 
88.99.11 
Seirbhísí treoraíochta agus comhairleoireachta g.a.e. a bhaineann le leanaí
85.32.14 
88.10.11 
Seirbhísí cuairteoireachta agus cabhrach do dhaoine aosta
88.10.12 
Code: 88.10.12 
Seirbhísí lárionaid cúram lae do dhaoine aosta
88.99.12 
Code: 88.99.12 
Seirbhísí leasa gan lóistín
85.32.15 
88.10.13 
Seirbhísí athshlánúcháin gairme do dhaoine le míchumais
88.99.13 
Code: 88.99.13 
Seirbhísí athshlánúcháin gairme do dhaoine dífhostaithe
85.32.16 
88.10.14 
Seirbhísí cuairteoireachta agus cabhrach do dhaoine le míchumas
88.10.15 
Code: 88.10.15 
Seirbhísí lárionaid cúram lae do dhaoine fásta le míchumas
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Seirbhísí sóisialta eile gan lóistín g.a.e.
90.01.11 
37.00.11 
Seirbhísí bainte agus cóirithe camrais
90.01.12 
37.00.12 
Seirbhísí cóirithe linnte séarachais agus umar seipteach
90.01.20 
37.00.20 
Sloda camrais
90.02.11 
38.11.11 
Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí in-athchúrsáilte, bardasach
38.11.19 
Code: 38.11.19 
Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí in-athchúrsáilte, ó fhoinse eile
38.11.21 
Code: 38.11.21 
Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí do-athchúrsáilte, bardasach
38.11.29 
Code: 38.11.29 
Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí do-athchúrsáilte, ó fhoinse eile
38.11.39 
Code: 38.11.39 
Dramhaíl eile dho-athchúrsáilte neamhghuaiseach
38.11.41 
Code: 38.11.41 
Árthaí agus struchtúir eile atá ar snámh, atá le briseadh suas
38.11.49 
Code: 38.11.49 
Raiceanna, seachas árthaí agus struchtúir atá ar snámh, atá le díchóimeáil
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Dramhaíl ghloine
38.11.61 
Code: 38.11.61 
Seirbhísí áiseanna aistrithe do dhramhaíl neamhghuaiseach in-athchúrsáilte
38.11.69 
Code: 38.11.69 
Seirbhísí áiseanna aistrithe do dhramhaíl eile neamhghuaiseach

Page 99/104  
Top