CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
75.14.12 
91.01.12 
Seirbhísí cartlainne
75.21.11 
84.21.11 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann le gnóthaí seachtracha, seirbhísí taidhleoireachta agus consalacha thar lear
75.21.12 
84.21.12 
Seirbhís a bhaineann le cúnamh eacnamaíoch don iasacht
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Seirbhísí sóisialta eile gan lóistín g.a.e.
75.21.13 
84.21.13 
Seirbhísí a bhaineann le cúnamh míleata don iasacht
75.22.11 
84.22.11 
Seirbhísí cosanta míleata
75.22.12 
84.22.12 
Seirbhísí cosanta sibhialta
75.23.11 
84.23.11 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann leis na cúirteanna dlí
75.23.12 
84.23.12 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann le gabháil nó le hathshlánú coirpeach
75.24.11 
84.24.11 
Seirbhísí póilíneachta
75.24.12 
84.24.19 
Seirbhísí eile a bhaineann le hord poiblí agus le gnóthaí sábháilteachta
75.25.11 
84.25.11 
Seirbhísí comhraic dóiteáin agus coisc dóiteáin
75.25.12 
84.25.19 
Seirbhísí eile briogáide dóiteáin
75.30.11 
84.30.11 
Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le sochair shealadacha bhreoiteachta, mháithreachais nó mhíchumasaithe
75.30.12 
84.30.12 
Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le scéimeanna pinsin fostaithe rialtais; sochair sheanaoise, mhíchumais nó marthanóirí seachas cinn na bhfostaithe rialtais
75.30.13 
84.30.13 
Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le sochair chúitimh dífhostaíochta
75.30.14 
84.30.14 
Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le liúntais teaghlaigh agus linbh
80.10.11 
85.10.10 
Seirbhísí oideachais réamhbhunscolaíochta
80.10.12 
85.20.11 
Seirbhísí bunscolaíochta ar líne
85.20.12 
Code: 85.20.12 
Seirbhísí eile bunscolaíochta
80.21.11 
85.31.11 
Seirbhísí ginearálta meánscolaíochta íochtaraí ar líne
85.31.12 
Code: 85.31.12 
Seirbhísí eile ginearálta meánscolaíochta íochtaraí
80.21.12 
85.31.13 
Seirbhísí ginearálta meánscolaíochta uachtaraí ar líne
85.31.14 
Code: 85.31.14 
Seirbhísí eile ginearálta meánscolaíochta uachtaraí
80.22.10 
85.32.11 
Seirbhísí meánscolaíochta íochtaraí teicniúla agus gairmiúla ar líne
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Seirbhísí eile meánscolaíochta íochtaraí teicniúla agus gairmiúla
80.30.11 
85.41.11 
Seirbhísí iarmheánscolaíochta neamhthreasaí ginearálta ar líne
85.41.12 
Code: 85.41.12 
Seirbhísí eile iarmheánscolaíochta neamhthreasaí ginearálta
85.41.13 
Code: 85.41.13 
Seirbhísí iarmheánscolaíochta neamhthreasaí teicniúla agus gairmiúla ar líne
85.41.14 
Code: 85.41.14 
Seirbhísí eile iarmheánscolaíochta neamhthreasaí teicniúla agus gairmiúla
80.30.12 
85.42.11 
Seirbhísí oideachais threasaigh na chéad chéime ar líne
85.42.12 
Code: 85.42.12 
Seirbhísí eile oideachais threasaigh na chéad chéime
85.42.13 
Code: 85.42.13 
Seirbhísí oideachais threasaigh an dara céim ar líne
85.42.14 
Code: 85.42.14 
Seirbhísí eile oideachais threasaigh an dara céim
85.42.15 
Code: 85.42.15 
Seirbhísí oideachais threasaigh an tríú céim ar líne
85.42.16 
Code: 85.42.16 
Seirbhísí eile oideachais threasaigh an tríú céim
80.41.11 
85.53.11 
Seirbhísí scoile tiomána gluaisteáin
80.41.12 
85.53.12 
Seirbhísí scoile eitleoireachta agus seoltóireachta
80.42.10 
85.32.11 
Seirbhísí meánscolaíochta íochtaraí teicniúla agus gairmiúla ar líne
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Seirbhísí eile meánscolaíochta íochtaraí teicniúla agus gairmiúla

Page 97/104  
Top