CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.87.15 
82.30.12 
Seirbhísí eagraithe seó trádála
74.87.16 
74.90.13 
Seirbhísí comhairliúcháin chomhshaoil
74.90.19 
Code: 74.90.19 
Seirbhísí eile comhairliúcháin eolaíoch agus theicniúil g.a.e.
74.87.17 
58.11.60 
Seirbhísí ceadúnaithe do leabhair
58.12.30 
Code: 58.12.30 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun úsáid a bhaint as eolairí agus liostaí seoltaí
58.14.40 
Code: 58.14.40 
Seirbhísí ceadúnaithe d'iriseáin agus do thréimhseacháin
58.19.30 
Code: 58.19.30 
Seirbhísí ceadúnaithe d'ábhar eile clóite
58.21.40 
Code: 58.21.40 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun cluichí ríomhaireachta a úsáid
58.29.50 
Code: 58.29.50 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun bogearraí ríomhaireachta a úsáid
59.20.40 
Code: 59.20.40 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun bunfhuaimíochtaí a úsáid
63.99.10 
Code: 63.99.10 
Seirbhísí faisnéise g.a.e.
63.99.20 
Code: 63.99.20 
Tiomsúcháin bhunaidh fíricí/faisnéise
74.90.20 
Code: 74.90.20 
Seirbhísí eile gairmiúla, teicniúla agus gnó g.a.e.
77.40.11 
Code: 77.40.11 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun táirgí taighde agus forbartha a úsáid
77.40.12 
Code: 77.40.12 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun trádmharcanna agus saincheadúnais a úsáid
77.40.13 
Code: 77.40.13 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun taiscéalaíocht agus meastóireacht mianraí a úsáid
77.40.19 
Code: 77.40.19 
Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun maoin intleachtúil eile agus táirgí den chineál céanna, seachas saothair ar cóipcheart, a úsáid
82.99.11 
Code: 82.99.11 
Seirbhísí tuairisceoireachta focal ar fhocal agus taifeadta steineachlóscríofa
82.99.19 
Code: 82.99.19 
Seirbhísí eile ilghnéitheacha tacaíochta gnó g.a.e.
75.11.11 
84.11.11 
Seirbhísí feidhmiúcháin agus reachtaíochta
75.11.12 
84.11.12 
Seirbhísí airgeadais agus fioscacha
75.11.13 
84.11.13 
Seirbhísí foriomlána pleanála eacnamaíche agus sóisialta agus seirbhísí staidrimh
75.11.14 
84.11.14 
Seirbhísí rialtais don taighde bunúsach
75.11.15 
84.11.19 
Seirbhísí eile ginearálta (foriomlána) poiblí
75.12.11 
84.12.11 
Seirbhísí oideachasúla riaracháin
75.12.12 
84.12.12 
Seirbhísí oideachasúla riaracháin
75.12.13 
84.12.13 
Seirbhísí tithíochta riaracháin agus áiseanna pobail
75.12.14 
84.12.14 
Seirbhísí riaracháin caithimh aimsire, cultúrtha agus reiligiúnacha
75.13.11 
84.13.11 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann le talmhaíocht, foraoiseacht, iascaireacht agus sealgaireacht
75.13.12 
84.13.12 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann le breosla agus le fuinneamh
75.13.13 
84.13.13 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann le hacmhainní mianadóireachta agus mianraí, monarú agus tógáil
75.13.14 
82.99.19 
Seirbhísí eile ilghnéitheacha tacaíochta gnó g.a.e.
84.13.14 
Code: 84.13.14 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann le hiompar agus le cumarsáid
75.13.15 
84.13.15 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann leis na tionscail dáiliúcháin agus lónadóireachta, le hóstáin agus le bialanna
75.13.16 
84.13.16 
Seirbhísí riaracháin a bhaineann le gnóthaí turasóireachta
75.13.17 
84.13.17 
Seirbhísí riaracháin tionscadal forbartha ilchuspóireach
75.13.18 
84.13.18 
Seirbhísí ginearálta riaracháin a bhaineann le gnóthaí eacnamaíocha, tráchtála agus saothair
75.14.11 
84.11.21 
Seirbhísí ginearálta pearsanra don rialtas
75.14.12 
81.10.10 
Seirbhísí tacaíochta áiseanna comhcheangailte
84.11.29 
Code: 84.11.29 
Seirbhísí eile tacaíochta don rialtas

Page 96/104  
Top