CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
41.00.10 
Foirgnimh chónaithe
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Foirgnimh neamhchónaithe
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Mótarbhealaí, bóithre, sráideanna agus bealaí eile feithicle nó coisí agus rúidbhealaí aerpháirce
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Iarnróid agus iarnróid faoi thalamh
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Droichid agus tolláin
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Píblínte fadachair do shreabháin
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Píblínte áitiúla do shreabháin
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Córais uisciúcháin (canálacha); foirgníochtaí príomhlíne uisce agus líne uisce; ionaid chóireála uisce, ionaid diúscartha camrais agus stáisiúin chaidéalaithe
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Línte cumhachta leictreachais agus línte cumarsáide fadraoin
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Línte cumhachta leictreachais agus línte cumarsáide áitiúla
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Stáisiúin chumhachta
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Foirgníochtaí cósta agus calafoirt, dambaí, loic agus struchtúir ghaolmhara hidrimheicniúla
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Foirgníochtaí mianadóireachta agus monaraithe
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Foirgníochtaí spóirt agus áineasa
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Foirgníochtaí eile innealtóireachta sibhialta g.a.e.
70.12.11 
68.10.11 
Seirbhísí díola nó ceannaigh foirgneamh cónaithe agus na tailte a ghabhann leo
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Seirbhísí díola nó ceannaigh maoine comhroinnte ama
70.12.12 
68.10.13 
Seirbhísí díola nó ceannaigh talaimh chónaithe fholaimh
70.12.13 
68.10.14 
Seirbhísí díola nó ceannaigh foirgneamh neamhchónaithe agus na tailte a ghabhann leo
70.12.14 
68.10.15 
Seirbhísí díola nó ceannaigh talaimh neamhchónaithe fholaimh
70.20.11 
68.20.11 
Seirbhísí fruilithe agus oibriúcháin eastáit réadaigh chónaithe an duine féin nó eastáit réadaigh atá ar léas
70.20.12 
68.20.12 
Seirbhísí fruilithe agus oibriúcháin eastáit réadaigh neamhchónaithe an duine féin nó eastáit réadaigh atá ar léas
70.31.11 
68.31.11 
Seirbhísí díolacháin foirgneamh cónaithe agus tailte a ghabhann leo ar bhonn táille nó conartha, seachas maoin úinéireachta comhroinnte ama
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Seirbhísí díolacháin maoine úinéireachta comhroinnte ama ar bhonn táille nó conartha
70.31.12 
68.31.13 
Seirbhísí díolacháin talaimh chónaithe fholaimh ar bhonn táille nó conartha
70.31.13 
68.31.14 
Seirbhísí díolacháin foirgneamh neamhchónaithe agus tailte a ghabhann leo ar bhonn táille nó conartha
70.31.14 
68.31.15 
Seirbhísí díolacháin talaimh fholaimh neamhchónaithe ar bhonn táille nó conartha
70.31.15 
68.31.16 
Seirbhísí breithmheas eastáit réadaigh ar bhonn táille nó conartha
70.32.11 
68.32.11 
Seirbhísí bainistithe maoine cónaithe ar bhonn táille nó conartha, seachas maoine úinéireachta comhroinnte ama
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Seirbhísí bainistithe maoine úinéireachta comhroinnte ama ar bhonn táille nó conartha
70.32.12 
68.32.13 
Seirbhísí bainistithe maoine neamhchónaithe ar bhonn táille nó conartha
70.32.13 
81.10.10 
Seirbhísí tacaíochta áiseanna comhcheangailte
71.10.10 
77.11.10 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma
71.21.11 
77.12.11 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe feithiclí iompair earraí gan tiománaí
71.21.12 
77.39.11 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe feithiclí iarnróid
71.21.13 
77.39.12 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe coimeádán
71.21.14 
77.39.13 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe gluaisrothar, carabhán agus feithiclí campála
71.21.15 
77.12.19 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh eile iompair ar talamh gan tiománaí
71.22.10 
77.34.10 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d'uisce
71.23.10 
77.35.10 
Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d'aeir

Page 88/104  
Top