CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
66.03.40 
65.12.41 
Seirbhísí árachais dochair dóiteáin do mhaoin
65.12.49 
Code: 65.12.49 
Seirbhísí árachais dochair eile do mhaoin
65.20.25 
Code: 65.20.25 
Seirbhísí athárachais dóiteáin agus dochair eile do mhaoin
66.03.50 
65.12.50 
Seirbhísí árachais dliteanais ghinearálta
65.20.31 
Code: 65.20.31 
Seirbhísí athárachais dliteanais ghinearálta
66.03.60 
65.12.61 
Seirbhísí árachais creidmheasa
65.12.62 
Code: 65.12.62 
Seirbhísí árachais urraíochta
65.20.32 
Code: 65.20.32 
Seirbhísí athárachais creidmheasa agus urraíochta
66.03.71 
65.12.71 
Seirbhísí árachais taistil agus cabhrach
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Seirbhísí eile athárachais, seachas athárachas saoil
66.03.72 
65.12.72 
Seirbhísí árachais costas dlíthiúil
65.20.41 
Code: 65.20.41 
Seirbhísí athárachais costas dlíthiúil
66.03.73 
65.12.73 
Seirbhísí árachais caillteanas ilghnéitheach airgeadais
65.20.42 
Code: 65.20.42 
Seirbhísí athárachais caillteanas ilghnéitheach airgeadais
66.03.80 
65.12.90 
Seirbhísí eile árachais, neamhshaoil
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Seirbhísí eile athárachais, seachas athárachas saoil
66.03.90 
65.20.12 
Seirbhísí athárachais tionóisce
65.20.13 
Code: 65.20.13 
Seirbhísí athárachais sláinte
67.11.10 
66.11.11 
Seirbhísí oibriúcháin margaí airgeadais
66.11.12 
Code: 66.11.12 
Seirbhísí rialaithe margaí airgeadais
66.11.19 
Code: 66.11.19 
Seirbhísí eile a bhaineann le riar margaí airgeadais
67.12.10 
66.12.11 
Seirbhísí bróicéireachta urrús
66.12.12 
Code: 66.12.12 
Seirbhísí bróicéireachta tráchtearraí
66.30.11 
Code: 66.30.11 
Seirbhísí bainistithe punainne, seachas cistí pinsin
66.30.12 
Code: 66.30.12 
Seirbhísí bainistithe cistí pinsin
67.13.10 
66.12.13 
Seirbhísí airgeadraí
66.19.10 
Code: 66.19.10 
Seirbhísí próiseála agus imréitigh idirbheart urrús
66.19.21 
Code: 66.19.21 
Seirbhísí cumasc agus glactha
66.19.22 
Code: 66.19.22 
Seirbhísí airgeadais chorparáidigh agus caipitil fiontair
66.19.29 
Code: 66.19.29 
Seirbhísí cúnta eile a bhaineann le baincéireacht infheistíochta
66.19.31 
Code: 66.19.31 
Seirbhísí iontaobhais
66.19.32 
Code: 66.19.32 
Seirbhísí cumhdaigh
66.19.91 
Code: 66.19.91 
Seirbhísí comhairliúcháin airgeadais
66.19.92 
Code: 66.19.92 
Seirbhísí próiseála idirbheart airgeadais agus tí imréitigh
66.19.99 
Code: 66.19.99 
Seirbhísí cúnta eile airgeadais g.a.e. seachas árachas agus maoiniú pinsin
67.20.10 
66.21.10 
Seirbhísí meastóireachta riosca agus damáiste
66.29.11 
Code: 66.29.11 
Seirbhísí achtúireacha
67.20.20 
66.22.10 
Seirbhísí gníomhairí agus bróicéirí árachais
66.29.19 
Code: 66.29.19 
Seirbhísí eile cúnta d'árachas agus maoiniú pinsin g.a.e.
70.11.11 
41.00.10 
Foirgnimh chónaithe

Page 87/104  
Top