CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
61.20.31 
50.40.21 
Seirbhísí fruilithe árthaí uisce intíre do lastas le hoibrí
61.20.32 
50.40.22 
Seirbhísí tarraingthe agus síobtha ar uiscí intíre
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Seirbhísí tarrthálais agus athchuir ar snámh árthaí ar uisce intíre
62.10.10 
51.10.11 
Seirbhísí intíre sceidealta aeriompair paisinéirí
51.10.13 
Code: 51.10.13 
Seirbhísí sceidealta idirnáisiúnta aeriompair paisinéirí
62.10.21 
51.21.12 
Seirbhísí aeriompair litreacha agus beartán
62.10.22 
51.21.11 
Seirbhísí sceidealta aeriompair coimeádáin idirmhódúil
62.10.23 
51.21.13 
Seirbhísí sceidealta aeriompair lastais eile
62.20.10 
51.10.12 
Seirbhísí intíre neamhsceidealta aeriompair paisinéirí, seachas d'fhámaireacht
51.10.14 
Code: 51.10.14 
Seirbhísí neamhsceidealta idirnáisiúnta aeriompair paisinéirí
51.10.15 
Code: 51.10.15 
Seirbhísí neamhsceidealta aeriompair paisinéirí d'fhámaireacht
62.20.20 
51.21.14 
Seirbhísí neamhsceidealta aeriompair lastais eile
62.20.30 
51.10.20 
Seirbhísí fruilithe trealaimh aeriompair paisinéara le hoibrí
51.21.20 
Code: 51.21.20 
Seirbhísí fruilithe trealaimh aeriompair lastais le hoibrí
62.30.10 
51.22.11 
Seirbhísí spásiompair paisinéirí
51.22.12 
Code: 51.22.12 
Seirbhísí spásiompair lastais
52.23.20 
Code: 52.23.20 
Seirbhísí teagmhasacha do spásiompar
63.11.11 
52.24.11 
Seirbhísí láimhseála coimeádáin i gcalafoirt
52.24.12 
Code: 52.24.12 
Seirbhísí eile láimhseála coimeádáin
63.11.12 
52.24.13 
Seirbhísí eile láimhseála coimeádáin i gcalafoirt
52.24.19 
Code: 52.24.19 
Seirbhísí eile láimhseála lastais
63.12.11 
52.10.11 
Seirbhísí stórais chuisnithe
63.12.12 
52.10.12 
Seirbhísí stórais do bhulcleachta nó gáis
63.12.13 
52.10.13 
Seirbhísí stórais do ghráin
63.12.14 
52.10.19 
Seirbhísí eile ollstórála agus stórais
63.21.10 
52.21.19 
Seirbhísí teagmhasacha eile d'iompar ar iarnród
63.21.21 
52.21.21 
Seirbhísí busárais
63.21.22 
52.21.22 
Seirbhísí oibriúcháin mhótarbhealaigh
63.21.23 
52.21.23 
Seirbhísí oibriúcháin droichead agus tollán
63.21.24 
52.21.24 
Seirbhísí carrchlóis
63.21.25 
52.21.29 
Seirbhísí teagmhasacha eile d'iompar ar bóthar
52.21.30 
Code: 52.21.30 
Seirbhísí teagmhasacha d'iompar trí phíblínte
63.22.11 
52.22.11 
Seirbhísí oibriúcháin chalafoirt agus uiscebhealaigh (seachas láimhseáil lastais) ar uisce mara agus cósta
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Seirbhísí oibriúcháin uiscebhealaigh intíre (seachas láimhseáil lastais)
63.22.12 
52.22.13 
Seirbhísí píolótaíochta agus calaithe ar uisce mara agus cósta
63.22.13 
52.22.14 
Seirbhísí píolótaíochta agus calaithe ar uisce intíre
63.22.14 
52.22.11 
Seirbhísí oibriúcháin chalafoirt agus uiscebhealaigh (seachas láimhseáil lastais) ar uisce mara agus cósta
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Seirbhísí oibriúcháin uiscebhealaigh intíre (seachas láimhseáil lastais)
63.22.15 
52.22.15 
Seirbhísí tarrthálais agus athchuir ar snámh árthaí ar uisce mara agus cósta
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Seirbhísí tarrthálais agus athchuir ar snámh árthaí ar uisce intíre

Page 81/104  
Top