CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
60.23.14 
49.39.39 
Seirbhísí iompair paisinéara ar talamh g.a.e.
60.24.11 
49.41.11 
Seirbhísí iompair lastais i bhfeithiclí cuisniúcháin ar bóthar
60.24.12 
49.41.12 
Seirbhísí iompair lastais i leoraithe tainc nó i leathleantóirí ar bóthar, táirgí peitriliam
60.24.13 
49.41.13 
Seirbhísí iompair lastais i leoraithe tainc nó i leathleantóirí ar bóthar, bulcleachtanna nó gáis eile
60.24.14 
49.41.14 
Seirbhísí iompair gabhdán idirmhódúil ar bóthar
60.24.15 
49.42.11 
Seirbhísí aistrithe earraí do theaghlaigh
49.42.19 
Code: 49.42.19 
Seirbhísí aistrithe eile earraí
60.24.16 
49.41.15 
Seirbhísí iompair bulcearraí tirime ar bóthar
60.24.17 
49.41.16 
Seirbhísí iompair ainmhithe beo ar bóthar
49.41.17 
Code: 49.41.17 
Seirbhísí iompair lastais i bhfeithiclí tarraingthe ag fir nó ag ainmhithe ar bóthar
60.24.21 
49.41.18 
Seirbhísí iompair litreacha agus beartán ar bóthar
60.24.22 
49.41.19 
Seirbhísí eile iompair lastais ar bóthar
60.24.30 
49.41.20 
Seirbhísí fruilithe leoraithe le hoibrí
60.30.11 
49.50.11 
Seirbhísí iompair amhpheitriliam nó peitriliam scagtha agus táirgí peitriliam i bpíblíne
60.30.12 
49.50.12 
Seirbhísí iompair gáis nádúrtha i bpíblíne
60.30.13 
49.50.19 
Seirbhísí iompair earraí eile i bpíblíne
61.10.11 
50.10.11 
Seirbhísí iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta i mbáid fharantóireachta
61.10.12 
50.10.12 
Seirbhísí iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta i longa cúrsála
50.10.19 
Code: 50.10.19 
Seirbhísí eile iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta
61.10.21 
50.20.11 
Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, earraí reoite nó cuisnithe in árthaí cuisniúcháin
61.10.22 
50.20.12 
Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, amhola i dtancaeir
61.10.23 
50.20.13 
Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, bulcleachtanna nó gás eile i dtancaeir
61.10.24 
50.20.14 
Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, gabhdán idirmhódúil i longa coimeádáin
61.10.25 
50.20.19 
Seirbhísí eile iompair lastais ar uisce mara agus cósta
61.10.26 
50.20.15 
Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, bulcearraí tirime
61.10.27 
50.20.19 
Seirbhísí eile iompair lastais ar uisce mara agus cósta
61.10.31 
50.10.20 
Seirbhísí fruilithe árthaí uisce mara agus cósta do phaisinéirí le hoibrí
50.20.21 
Code: 50.20.21 
Seirbhísí fruilithe árthaí uisce mara agus cósta do lastas le hoibrí
61.10.32 
50.20.22 
Seirbhísí tarraingthe agus síobtha ar uisce mara agus cósta
52.22.15 
Code: 52.22.15 
Seirbhísí tarrthálais agus athchuir ar snámh árthaí ar uisce mara agus cósta
61.20.11 
50.30.11 
Seirbhísí intíre iompair ar uisce do phaisinéirí i mbáid fharantóireachta
61.20.12 
50.30.12 
Seirbhísí intíre iompair ar uisce do phaisinéirí ar turais mhara
50.30.13 
Code: 50.30.13 
Seirbhísí báid d'fhámaireacht agus turais aeraíochta
50.30.19 
Code: 50.30.19 
Seirbhísí intíre eile iompair ar uisce do phaisinéirí
61.20.21 
50.40.11 
Seirbhísí iompair intíre ar uisce d'earraí reoite agus cuisnithe in árthaí cuisniúcháin
61.20.22 
50.40.12 
Seirbhísí intíre iompair ar uisce d'amhola i dtancaeir
61.20.23 
50.40.13 
Seirbhísí intíre iompair ar uisce de bhulcleachtanna agus gáis eile i dtancaeir
61.20.24 
50.40.14 
Seirbhísí intíre iompair ar uisce de choimeádáin idirmhódúla i longa coimeádáin
61.20.25 
50.40.19 
Seirbhísí intíre eile iompair lastais ar uisce
61.20.31 
50.30.20 
Seirbhísí fruilithe árthaí intíre uisce do phaisinéirí le hoibrí

Page 80/104  
Top