CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
55.23.15 
55.90.11 
Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid do mhic léinn in árais mhac léinn agus i suanliosanna scoile
55.90.12 
Code: 55.90.12 
Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid d'oibrithe i mbrúnna nó i gcampaí oibrithe
55.90.19 
Code: 55.90.19 
Seirbhísí eile cóiríochta g.a.e.
55.30.11 
56.10.11 
Seirbhísí freastalaithe béilí le seirbhís bhialainne iomlán
55.30.12 
56.10.12 
Seirbhísí freastalaithe béilí i bproinncharranna iarnróid agus ar bháid
55.30.13 
56.10.13 
Seirbhísí freastalaithe béilí i mbunaíochtaí féinseirbhíse
55.30.14 
56.10.19 
Seirbhísí eile freastalaithe béilí
55.40.10 
56.30.10 
Seirbhísí freastalaithe dí
55.51.10 
56.29.20 
Seirbhísí ceaintín
55.52.11 
56.21.11 
Seirbhísí lónadóireachta d'imeachtaí do thithe príobháideacha
55.52.12 
56.29.11 
Seirbhísí bia ar conradh d'oibrithe iompair
55.52.13 
56.21.19 
Seirbhísí eile lónadóireachta d'imeachtaí
56.29.19 
Code: 56.29.19 
Seirbhísí bia eile ar conradh
60.10.11 
49.10.11 
Seirbhísí iompair paisinéara ar iarnród d'fhámaireacht
49.10.19 
Code: 49.10.19 
Seirbhísí eile iompair paisinéara ar iarnród, idiruirbeach
60.10.12 
49.10.19 
Seirbhísí eile iompair paisinéara ar iarnród, idiruirbeach
60.10.21 
49.20.11 
Seirbhísí iompair lastais ar iarnród i vaigíní cuisniúcháin
60.10.22 
49.20.12 
Seirbhísí iompair lastais ar iarnród i vaigíní tancaera, táirgí peitriliam
60.10.23 
49.20.13 
Seirbhísí iompair lastais ar iarnród i vaigíní tancaera, bulcleachtanna agus gáis
60.10.24 
49.20.14 
Seirbhísí iompair gabhdán idirmhódúil ar iarnród
60.10.25 
49.20.15 
Seirbhísí iompair litreacha agus beartán ar iarnród
60.10.26 
49.20.16 
Seirbhísí iompair bulcearraí tirime ar iarnród
60.10.27 
49.20.19 
Seirbhísí iompair lastais eile ar iarnród
60.10.30 
52.21.11 
Seirbhísí síobtha nó tarraingthe ar iarnród
60.21.10 
49.31.10 
Seirbhísí uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéirí ar iarnród
60.21.20 
49.31.22 
Seirbhísí iompair uirbeacha agus fo-uirbeacha sceidealta paisinéirí modha mheasctha
60.21.31 
49.31.21 
Seirbhísí sceidealta uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéirí ar bóthar
60.21.32 
49.39.13 
Seirbhísí eile sceidealaithe ilchuspóireacha iompair paisinéirí ar bóthar
60.21.41 
49.39.11 
Seirbhísí sceidealta idiruirbeacha iompair paisinéirí ar bóthar
60.21.42 
49.39.12 
Seirbhísí sceidealaithe idiruirbeacha ilchuspóireacha iompair paisinéirí ar bóthar
60.21.51 
49.31.21 
Seirbhísí sceidealta uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéirí ar bóthar
49.39.20 
Code: 49.39.20 
Seirbhísí iompair paisinéara le cáblaigh, teilifiricí agus ardaitheoirí sciála
60.21.52 
49.39.11 
Seirbhísí sceidealta idiruirbeacha iompair paisinéirí ar bóthar
60.22.11 
49.32.11 
Seirbhísí tacsaí
60.22.12 
49.32.12 
Seirbhísí fruilithe gluaisteán paisinéara le tiománaí
60.23.11 
49.39.31 
Seirbhísí fruilithe busanna agus cóistí le tiománaí
60.23.12 
49.39.32 
Seirbhísí iompair paisinéirí ar bóthar d'fhámaireacht
60.23.13 
49.39.35 
Seirbhísí iompair paisinéirí ar bóthar le feithiclí tarraingthe ag fir nó ag ainmhithe
60.23.14 
49.39.33 
Seirbhísí neamhsceidealaithe cairtfhostaithe áitiúla busanna agus cóistí
49.39.34 
Code: 49.39.34 
Seirbhísí neamhsceidealaithe cairtfhostaithe fadraoin busanna agus cóistí

Page 79/104  
Top