CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
05.00.12 
03.00.2 
Éisc, úr nó fuaraithe
03.00.21 
Code: 03.00.21 
Éisc úra nó fuaraithe, muirí, neamhshaothraithe
03.00.22 
Code: 03.00.22 
Éisc úra nó fuaraithe, fionnuisce, neamhshaothraithe
03.00.23 
Code: 03.00.23 
Éisc úra nó fuaraithe, muirí, saothraithe
03.00.24 
Code: 03.00.24 
Éisc úra nó fuaraithe, fionnuisce, saothraithe
05.00.21 
03.00.3 
Crústaigh, neamhreoite
03.00.31 
Code: 03.00.31 
Crústaigh, neamhreoite, neamhshaothraithe
03.00.32 
Code: 03.00.32 
Crústaigh, neamhreoite, saothraithe
05.00.22 
03.00.4 
Moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, beo, úr nó fuaraithe
03.00.41 
Code: 03.00.41 
Oisrí, beo, úr nó fuaraithe, nach ndéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha éisc
03.00.43 
Code: 03.00.43 
Oisrí, beo, úr nó fuaraithe, saothraithe
05.00.23 
03.00.4 
Moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, beo, úr nó fuaraithe
03.00.42 
Code: 03.00.42 
Moilisc eile agus inveirteabraigh uisce eile, beo, úr nó fuaraithe, neamhshaothraithe
03.00.44 
Code: 03.00.44 
Moilisc eile agus inveirteabraigh eile uisce, beo, úr nó fuaraithe, saothraithe
05.00.31 
03.00.61 
Coiréal agus táirgí dá shamhail, sliogáin moileasc, crústach nó eicínideirmeacha agus cnámh cudail
05.00.32 
03.00.62 
Múscáin nádúrtha de bhunadh ainmhíoch
05.00.33 
03.00.6 
Plandaí eile uisce, ainmhithe eile uisce agus a dtáirgí
03.00.63 
Code: 03.00.63 
Feamainn agus algaí eile, neamhshaothraithe
03.00.64 
Code: 03.00.64 
Feamainn agus algaí eile, saothraithe
05.00.41 
03.00.51 
Péarlaí nádúrtha, neamhshaoirsithe
05.00.42 
03.00.52 
Péarlaí saothraithe, neamhshaoirsithe
05.00.50 
03.00.71 
Seirbhísí tacaíochta don iascaireacht
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe slabhra an tsoláthair agus seirbhísí eile comhairliúcháin bainistíochta
05.00.60 
03.00.72 
Seirbhísí tacaíochta don dobharshaothrú

09.90.19 
Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile g.a.e.
10.10.11 
05.10.10 
Gual crua
10.10.12 
19.20.11 
Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha den chineál sin a dhéantar as gual
10.10.13 
09.90.11 
Seirbhísí tacaíochta d'eastóscadh guail chrua
10.20.10 
05.20.10 
Lignít
19.20.12 
Code: 19.20.12 
Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha a dhéantar as lignít
10.30.10 
08.92.10 
Móin
19.20.13 
Code: 19.20.13 
Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí tathagacha den chineál sin a dhéantar as móin
11.10.10 
06.10.10 
Olaí peitriliam agus olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha, amh
11.10.20 
06.20.10 
Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach
11.10.30 
09.10.13 
Seirbhísí leachtaithe agus athghásaithe gáis nádúrtha le haghaidh iompair a dhéantar ag láithreán an mhianaigh
52.21.29 
Code: 52.21.29 
Seirbhísí teagmhasacha eile d'iompar ar bóthar
52.22.19 
Code: 52.22.19 
Seirbhísí teagmhasacha eile d'iompar ar uisce
11.10.40 
06.10.20 
Sceall biotúmanach nó ola agus gaineamh tarra
11.20.11 
09.10.11 
Seirbhísí druileála d'eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha
11.20.12 
09.10.12 
Seirbhísí tógála, deisithe agus díchóimeála deirice agus seirbhísí tacaíochta gaolmhara d'eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

Page 7/104  
Top