CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
33.40.11 
32.50.41 
Lionsaí tadhaill; lionsaí spéaclaí as aon ábhar
33.40.12 
32.50.42 
Spéaclaí, gloiní cosanta agus a leithéid, spéaclaí ceartaitheacha, cosanta nó eile
33.40.13 
32.50.43 
Frámaí agus feistí suite do spéaclaí, gloiní cosanta agus a leithéidí
33.40.14 
32.50.44 
Páirteanna de fhrámaí agus d'fheistí suite do spéaclaí, gloiní cosanta nó a leithéidí
33.40.21 
26.70.21 
Leatháin agus plátaí ábhair pholáraithe; lionsaí, priosmaí, scátháin agus eilimintí eile optúla (seachas as gloine nár saoirsíodh go hoptúil), cé acu suite nó neamhshuite, seachas do cheamaraí, do theilgeoirí ná do mhéadaitheoirí nó do laghdaitheoirí grianghrafadóireachta
27.31.12 
Code: 27.31.12 
Snáithíní optúla agus cuachtaí snáithíní optúla; cáblaí snáithíní optúla (seachas iad sin a dhéantar as snáithíní a truailleadh go haonarach)
33.40.22 
26.70.22 
Déshúiligh, aonshúiligh agus teileascóip optúla eile; ionstraimí eile réalteolaíocha; micreascóip optúla
33.40.23 
26.70.23 
Feistí leachtchriostail; léasair, seachas dé-óidí léasair; fearais agus ionstraimí eile optúla, g.a.e.
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Meaisíní agus gaireas den chineál a úsáidtear go heisiach nó go príomha do mhonarú bollaí nó sliseog, feistí leathsheoltóra, ciorcaid chomhtháite leictreonacha, nó taispeáintí painéil chomhréidh
33.40.24 
26.70.24 
Páirteanna agus gabhálais do dhéshúiligh, d'aonshúiligh agus do theileascóip eile optúla; ionstraimí eile réalteolaíocha; agus do mhicreascóip optúla
26.70.25 
Code: 26.70.25 
Páirteanna agus gabhálais d'fheistí leachtchriostail; léasair, (seachas dé-óidí léasair), fearais agus ionstraimí eile optúla g.a.e.
33.40.31 
26.70.11 
Réadlionsaí do cheamaraí, do theilgeoirí nó do mhéadaitheoirí nó do laghdaitheoirí grianghrafadóireachta
33.40.32 
26.70.12 
Ceamaraí d'ullmhú plátaí nó sorcóirí priontála; ceamaraí do thaifeadadh doiciméad ar mhicreascannán, ar mhicrifís agus a leithéidí
33.40.33 
26.70.14 
Ceamaraí prionta láithrigh agus ceamaraí eile
33.40.34 
26.70.15 
Ceamaraí cineamatagrafacha
33.40.35 
26.70.16 
Teilgeoirí cineamatagrafacha; teilgeoirí sleamhnáin; teilgeoirí eile íomhá
33.40.36 
26.70.17 
Lampaí póca; méadaitheoirí grianghrafadóireachta; gaireas do shaotharlanna grianghrafadóireachta; neigeatoscóip, scáileáin teilgthe
33.40.37 
26.70.18 
Micreascannán, micrifís, nó léitheoirí eile micreafoirme
33.40.38 
26.70.19 
Páirteanna agus gabhálais trealaimh ghrianghrafadóireachta
33.40.91 
33.20.41 
Seirbhísí suiteála innealra ghairmiúil liachta agus ionstraimí cruinnis agus optúla
33.40.92 
33.13.13 
Seirbhísí deisithe agus cothabhála ionstraimí gairmiúla optúla agus trealaimh grianghrafadóireachta
33.40.99 
26.70.99 
Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ionstraimí optúla agus trealaimh ghrianghrafadóireachta
33.50.11 
26.52.11 
Uaireadóirí láimhe, uaireadóirí póca, le cás as miotal lómhar nó as miotal atá cumhdaithe le miotal lómhar
33.50.12 
26.52.12 
Uaireadóirí láimhe eile, uaireadóirí póca eile agus uaireadóirí eile, stopuaireadóirí san áireamh
33.50.13 
26.52.13 
Cloig painéil ionstraimí agus cloig den chineál céanna d'fheithiclí
33.50.14 
26.52.14 
Cloig le gluaiseachtaí uaireadóra; cloig aláraim agus cloig balla; cloig eile
33.50.21 
26.52.21 
Gluaiseachtaí uaireadóra, iomlán agus cóimeáilte
33.50.22 
26.52.22 
Gluaiseachtaí cloig, iomlán agus cóimeáilte
33.50.23 
26.52.23 
Gluaiseachtaí iomlána uaireadóra, neamhchóimeáilte nó cóimeáilte go páirteach; gluaiseachtaí neamhiomlána uaireadóra, cóimeáilte
33.50.24 
26.52.24 
Gluaiseachtaí garbha uaireadóra
33.50.25 
26.52.25 
Gluaiseachtaí iomlána, neamhiomlána agus garbha, neamhchóimeáilte
33.50.26 
26.52.26 
Cásanna agus páirteanna uaireadóirí agus clog agus páirteanna díobh
33.50.27 
32.12.14 
Earraí eile miotail lómhair; earraí ó phéarlaí nádúrtha nó saothraithe, clocha lómhara nó leathlómhara
32.13.10 
Code: 32.13.10 
Seodra aithrise agus earraí gaolmhara
33.50.28 
26.52.27 
Páirteanna eile cloig agus uaireadóra
33.50.29 
26.52.28 
Taibhle ama, taifeadáin ama, méadair pháirceála; lasca ama le gluaiseacht chloig nó uaireadóra
33.50.91 
33.20.41 
Seirbhísí suiteála innealra ghairmiúil liachta agus ionstraimí cruinnis agus optúla
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Seirbhísí suiteála earraí eile g.a.e.
33.50.92 
33.13.11 
Seirbhísí deisithe agus cothabhála ionstraimí agus fearas do thomhas, tástáil agus nascleanúint
33.50.99 
26.52.99 
Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uaireadóirí agus clog

Page 58/104  
Top