CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.14.14 
20.14.14 
Díorthaigh shulfónaithe, níotráitithe nó níotrasaithe de hidreacarbóin, cé acu hailiginithe nó neamh-hailiginithe
24.14.15 
20.14.19 
Díorthaigh eile de hidreacarbóin
24.14.21 
20.14.21 
Alcóil thionsclaíocha shailleacha
24.14.22 
20.14.22 
Alcóil aonhidreacha
24.14.23 
20.14.23 
Dióil, polalcóil, alcóil thimthriallacha agus a gcuid díorthach
24.14.24 
20.14.24 
Feanóil; feanól-alcóil agus díorthaigh feanól
24.14.31 
20.14.31 
Aigéid shailleacha thionsclaíocha aoncharbocsaileacha; olaí aigéid ó scagadh
24.14.32 
20.14.32 
Aigéid sháithithe neamhthimthriallacha aoncharbocsaileacha agus a gcuid díorthach
24.14.33 
20.14.33 
Aigéid neamhsháithithe aoncharbocsaileacha, chioglánacha, chigléineacha nó chioglaiteirpéineacha neamhthimthriallacha pholacharbocsaileacha agus a gcuid díorthach
24.14.34 
20.14.34 
Aigéid aramatacha pholacharbocsaileacha agus charbocsaileacha le feidhmeanna breise ocsaigine; agus a gcuid díorthach, seachas aigéad salaicileach agus a chuid salann
24.14.41 
20.14.41 
Comhdhúile le feidhm aimín
24.14.42 
20.14.42 
Comhdhúile aimín le feidhm ocsaigine, seachas lísín agus aigéad glútamach
24.14.43 
20.14.43 
Úiríní; comhdhúile le feidhm charbocsaimíde, comhdhúile le feidhm nítríle; a gcuid díorthach
24.14.44 
20.14.44 
Comhdhúile le feidhmeanna eile nítrigine
24.14.51 
20.14.51 
Orgána-shulfar agus comhdhúile eile orgána-neamhorgánacha
24.14.52 
20.14.52 
Comhdhúile heitrithimthriallacha g.a.e; aigéid núicléacha agus a gcuid salann
24.14.53 
20.14.53 
Eistir fhosfaracha agus a gcuid salann nó eistir aigéad eile neamhorgánach (seachas eistir hailídí hidrigine) agus a gcuid salann; agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrasaithe
24.14.61 
20.14.61 
Comhdhúile le feidhm aildéid
24.14.62 
20.14.62 
Comhdhúile le feidhm céatóin agus cuineoin
24.14.63 
20.14.63 
Eitir; sárocsaídí, apocsaídí, aicéatail agus leathaicéatail orgánacha agus a gcuid díorthach
24.14.64 
20.14.64 
Einsímí agus comhdhúile orgánacha eile g.a.e.
24.14.71 
20.14.71 
Díorthaigh de tháirgí glasra nó roisín
24.14.72 
20.14.72 
Gualach adhmaid
24.14.73 
19.10.30 
Pic agus cóc pice
20.14.73 
Code: 20.14.73 
Olaí agus táirgí eile ó dhriogadh tarra guail ardteochta, agus táirgí den chineál sin
24.14.80 
20.14.80 
Buaic iarmhair ó mhonarú laín adhmaid, seachas ola ard
24.14.99 
20.14.99 
Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán orgánach eile
24.15.10 
20.15.10 
Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha; amóinia
24.15.20 
20.13.43 
Carbónáití
20.15.20 
Code: 20.15.20 
Clóiríd amóiniam; nítrítí
20.15.76 
Code: 20.15.76 
Níotráití potaisiam
24.15.30 
20.15.31 
Úiré
20.15.32 
Code: 20.15.32 
Sulfáit amóiniam
20.15.33 
Code: 20.15.33 
Níotráit amóiniam
20.15.34 
Code: 20.15.34 
Salainn dhúbailte agus meascáin níotráite cailciam agus níotráite amóiniam
20.15.35 
Code: 20.15.35 
Meascáin níotráite amóiniam le carbónáit chailciam nó le substaintí eile neamhorgánacha nach leasacháin iad
20.15.39 
Code: 20.15.39 
Leasacháin agus meascáin eile nítrigineacha
24.15.40 
20.15.41 
Sárfhosfáití
20.15.49 
Code: 20.15.49 
Leasacháin eile fhosfáiteacha
24.15.50 
20.15.51 
Clóiríd photaisiam (múireáit photaise)

Page 27/104  
Top