CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.11.10 
58.11.50 
Foilsiú leabhar ar bhonn táille nó conartha
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Eolairí agus liostaí seoltaí clóbhuailte nó ar mheáin fhisiciúla
22.11.21 
58.11.11 
Téacsleabhair oideachasúla chlóbhuailte
58.11.12 
Code: 58.11.12 
Leabhair ghairmiúla, theicniúla agus scolártha chlóbhuailte
58.11.13 
Code: 58.11.13 
Leabhair chlóbhuailte do leanaí
58.11.19 
Code: 58.11.19 
Leabhair chlóbhuailte eile, bróisiúir, bileoga agus a leithéidí
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Foilsiú leabhar ar bhonn táille nó conartha
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Eolairí agus liostaí seoltaí clóbhuailte nó ar mheáin fhisiciúla
22.11.22 
58.11.20 
Leabhair ar diosca, ar téip nó ar aon mheán fisiciúil eile
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Foilsiú leabhar ar bhonn táille nó conartha
22.11.31 
58.11.14 
Foclóirí agus cicipléidí clóbhuailte
22.11.32 
58.11.20 
Leabhair ar diosca, ar téip nó ar aon mheán fisiciúil eile
22.11.41 
58.11.15 
Atlais chlóbhuailte agus leabhair eile le léarscáileanna
22.11.42 
58.11.20 
Leabhair ar diosca, ar téip nó ar aon mheán fisiciúil eile
22.11.51 
32.99.59 
Earraí ilghnéitheacha eile, g.a.e.
58.11.16 
Code: 58.11.16 
Léarscáileanna clóbhuailte agus cairteacha hidreagrafacha nó cairteacha dá samhail, seachas i bhfoirm leabhair
22.11.52 
58.11.20 
Leabhair ar diosca, ar téip nó ar aon mheán fisiciúil eile
22.11.61 
58.11.41 
Spás fógraíochta i leabhair chlóbhuailte
22.11.62 
58.11.42 
Spás fógraíochta i leabhair leictreonacha
22.11.99 
18.12.14 
Seirbhísí priontála do leabhair, léarscáileanna, cairteacha hiodragrafacha nó cairteacha comhchosúla de gach cineál, pictiúir, dearthaí agus grianghraif, cártaí poist
18.13.20 
Code: 18.13.20 
Plátaí nó sorcóirí priontála agus meáin clóite eile d'úsáid i bpriontáil
18.13.30 
Code: 18.13.30 
Fosheirbhísí a bhaineann le priontáil
18.14.10 
Code: 18.14.10 
Seirbhísí ceangail agus seirbhísí gaolmhara
22.12.11 
58.13.10 
Nuachtáin chlóbhuailte
22.12.12 
58.13.20 
Nuachtáin ar líne
22.12.21 
58.13.31 
Spás fógraíochta i nuachtáin chlóbhuailte
22.12.22 
58.13.32 
Spás fógraíochta i nuachtáin leictreonacha
22.12.99 
58.13.10 
Nuachtáin chlóbhuailte
22.13.11 
58.14.11 
Iriseáin agus tréimhseacháin chlóbhuailte d'ábhair spéise ginearálta
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Iriseáin agus tréimhseacháin chlóbhuailte faoi chúrsaí gnó, gairmiúla agus acadúla
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Iriseáin agus tréimhseacháin eile chlóbhuailte
22.13.12 
58.14.20 
Iriseáin agus tréimhseacháin ar líne
22.13.21 
58.14.31 
Spás fógraíochta in iriseáin agus i dtréimhseacháin chlóbhuailte
22.13.22 
58.14.32 
Spás fógraíochta in iriseáin agus i dtréimhseacháin leictreonacha
22.13.99 
58.14.11 
Iriseáin agus tréimhseacháin chlóbhuailte d'ábhair spéise ginearálta
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Iriseáin agus tréimhseacháin chlóbhuailte faoi chúrsaí gnó, gairmiúla agus acadúla
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Iriseáin agus tréimhseacháin eile chlóbhuailte
22.14.11 
26.80.11 
Meáin mhaighnéadacha, nár taifeadadh orthu, seachas cártaí a bhfuil stiall mhaighnéadach orthu
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Bogearraí eile feidhmiúcháin, pacáistithe
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Scannáin agus ábhar eile físeáin ar diosca, ar téip nó i meáin fhisiciúla eile

Page 23/104  
Top