CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
37.10.10 
Metallitoisioraaka-aineet
38.32.29 
Muut metalliset toisioraaka-aineet
37.10.20 
Laivanromutuspalvelut
38.31.11 
Laivanromutuspalvelut
37.20.10 
Muut kuin metalliset toisioraaka-aineet
38.31.12 
Romutuspalvelut, muut kuin alusten ja uivien rakenteiden romutus
38.32.12 
Code: 38.32.12 
Lajiteltujen materiaalien hyödyntämispalvelut, muiden kuin metallimateriaalien
38.32.31 
Code: 38.32.31 
Toisioraaka-aineet, lasia
38.32.32 
Code: 38.32.32 
Toisioraaka-aineet, paperia, pahvia ja kartonkia
38.32.33 
Code: 38.32.33 
Toisioraaka-aineet, muovia
38.32.34 
Code: 38.32.34 
Toisioraaka-aineet, kumia
38.32.35 
Code: 38.32.35 
Toisioraaka-aineet, tekstiiliä
38.32.39 
Code: 38.32.39 
Muut kuin metalliset toisioraaka-aineet
40.11.10 
Sähköenergia
35.11.10 
Sähkö
40.11.20 
Ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaine-elementit
38.12.21 
Ydinreaktoreiden käytetyt (säteilytetyt) polttoaine-elementit
40.12.10 
Sähkön siirtopalvelut
35.12.10 
Sähkön siirtopalvelut
40.13.11 
Sähkön jakelupalvelut
35.13.10 
Sähkön jakelupalvelut
40.13.12 
Sähkön kauppa
35.14.10 
Sähkökaupan palvelut
40.21.10 
Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut
35.21.10 
Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut (pl. maaöljykaasut)
40.22.11 
Kaasumaisten polttoaineiden jakelupalvelut putkiverkostossa
35.22.10 
Kaasumaisten polttoaineiden jakelupalvelut putkiverkoston kautta
40.22.12 
Kaasumaisten polttoaineiden kauppa putkiverkostossa
35.23.10 
Putkiverkoston kautta jaettavien kaasumaisten polttoaineiden kaupan palvelut
40.30.10 
Höyryn ja lämminveden jakelupalvelut
35.30.11 
Höyry ja kuuma vesi
35.30.12 
Code: 35.30.12 
Kaukolämmön jakelupalvelut putkiverkoston kautta
35.30.21 
Code: 35.30.21 
Jää, myös jäähdyttämiseen tarkoitettu (ei elintarvikkeiden jäähdyttämiseen)
35.30.22 
Code: 35.30.22 
Kaukokylmän jakelupalvelut
41.00.11 
Juomavesi
36.00.11 
Juomavesi
41.00.12 
Juotavaksi kelpaamaton vesi
36.00.12 
Juotavaksi kelpaamaton vesi
41.00.20 
Veden jakelupalvelut
36.00.20 
Veden puhdistus- ja jakelupalvelut putkiverkoston kautta
36.00.30 
Code: 36.00.30 
Veden kaupan palvelut putkiverkoston kautta
45.11.11 
Purkutyöt
43.11.10 
Purkutyöt
45.11.12 
Rakennusalueen maantäyttö- ja raivaustyöt
43.12.11 
Maaperän ja tontin pohjatyöt; raivaustyöt
45.11.21 
Ojankaivuutyöt
43.12.11 
Maaperän ja tontin pohjatyöt; raivaustyöt
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Maankaivu- ja maansiirtotyöt
45.11.22 
Saastuneen pintamaan poistotyöt
43.12.12 
Maankaivu- ja maansiirtotyöt
45.11.23 
Täyttö- ja tasaustyöt
43.12.12 
Maankaivu- ja maansiirtotyöt
45.11.24 
Muut maankaivuu- ja maansiirtotyöt
43.12.12 
Maankaivu- ja maansiirtotyöt
45.11.30 
Maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten
43.12.11 
Maaperän ja tontin pohjatyöt; raivaustyöt
45.12.10 
Maaperän koeporaustyöt
43.13.10 
Maaperän koeporaustyöt
45.21.11 
Yhden tai kahden asunnon talojen rakennustyöt
41.00.10 
Asuinrakennukset
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Asuinrakennusten rakennustyöt (uudisrakentaminen, lisärakentaminen, muutos- ja korjaustyöt)
45.21.12 
Useamman kuin kahden asunnon talojen rakennustyöt
41.00.10 
Asuinrakennukset
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Asuinrakennusten rakennustyöt (uudisrakentaminen, lisärakentaminen, muutos- ja korjaustyöt)
45.21.13 
Varastojen ja teollisuusrakennusten rakennustyöt
41.00.20 
Muut kuin asuinrakennukset

Page 66/104  
Top