CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
17.10.20 
Luonnonkuidut, kehruuta varten käsitellyt
13.10.26 
Juutti ja muut tekstiilikuidut (pl. pellava, hamppu ja rami), käsitellyt (pl. kehrätyt)
13.10.29 
Code: 13.10.29 
Muut kasvitekstiilikuidut, käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt
17.10.30 
Katkotut tekokuidut, kehruuta varten käsitellyt
13.10.31 
Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt
13.10.32 
Code: 13.10.32 
Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt
17.10.41 
Silkkilanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
13.10.40 
Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka
17.10.42 
Villalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
13.10.50 
Villalanka, myös vähittäismyyntimuodoissa; hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta tehty lanka
17.10.43 
Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
13.10.61 
Puuvillalanka (pl. ompelulanka)
17.10.44 
Pellavalanka
13.10.71 
Pellavalanka
17.10.45 
Ompelulanka
13.10.40 
Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka
13.10.50 
Code: 13.10.50 
Villalanka, myös vähittäismyyntimuodoissa; hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta tehty lanka
13.10.61 
Code: 13.10.61 
Puuvillalanka (pl. ompelulanka)
13.10.62 
Code: 13.10.62 
Ompelulanka puuvillasta
13.10.71 
Code: 13.10.71 
Pellavalanka
17.10.46 
Juuttilanka ja lanka muista niinitekstiilikuiduista; lanka muista kasvitekstiilikuiduista; paperilanka
13.10.72 
Juuttilanka ja lanka muista niinitekstiilikuiduista; lanka muista kasvitekstiilikuiduista; paperilanka
17.10.51 
Lanka synteettikuitu- ja muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
13.10.81 
Lanka tekokuitufilamenteista, kerrattu tai kertokerrattu (pl. ompelulanka tai polyamidia, polyesteriä tai viskoosia oleva erikoisluja lanka), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodossa; tekokuitufilamenttilanka (pl. ompelulanka), vähittäismyyntimuodoissa
17.10.52 
Lanka synteettikatkokuiduista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
13.10.82 
Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus ≥ 85 % painosta
13.10.83 
Code: 13.10.83 
Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus < 85 % painosta
17.10.53 
Lanka synteettikatkokuiduista, sekoitettuna villan kanssa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
13.10.83 
Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus < 85 % painosta
17.10.54 
Lanka muuntokatkokuiduista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
13.10.84 
Lanka muuntokatkokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pl. ompelulanka)
17.10.55 
Ompelulanka muuntokuitu- ja synteettikuitufilamentista ja muunto- ja synteettikuidusta
13.10.81 
Lanka tekokuitufilamenteista, kerrattu tai kertokerrattu (pl. ompelulanka tai polyamidia, polyesteriä tai viskoosia oleva erikoisluja lanka), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodossa; tekokuitufilamenttilanka (pl. ompelulanka), vähittäismyyntimuodoissa
13.10.82 
Code: 13.10.82 
Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus ≥ 85 % painosta
13.10.83 
Code: 13.10.83 
Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus < 85 % painosta
13.10.84 
Code: 13.10.84 
Lanka muuntokatkokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pl. ompelulanka)
13.10.85 
Code: 13.10.85 
Ompelulanka muuntokuitu- ja synteettikuitufilamentista ja muunto- ja synteettikuidusta
17.10.61 
Silkkijätteet, karstaamattomat ja kampaamattomat
38.11.56 
Tekstiilijäte
17.10.62 
Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet
38.11.56 
Tekstiilijäte
17.10.63 
Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva
13.10.91 
Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva
17.10.64 
Puuvillalankajätteet
38.11.56 
Tekstiilijäte
17.10.65 
Garnetoidut jätteet ja lumput ja muut puuvillajätteet
13.10.92 
Garnetoidut jätteet ja lumput ja muut puuvillajätteet
17.10.90 
Luonnonkuitujen valmistukseen liittyvät palvelut
13.10.93 
Luonnonkuitujen valmistukseen liittyvät palvelut
13.10.99 
Code: 13.10.99 
Tekstiililankojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt
17.20.10 
Kudotut kankaat (muut kuin erikoiskankaat) muista luonnonkuiduista kuin puuvillasta
13.20.11 
Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat
13.20.12 
Code: 13.20.12 
Kudotut kankaat, karstattua tai kammattua villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta
13.20.13 
Code: 13.20.13 
Kudotut kankaat, pellavaa
13.20.14 
Code: 13.20.14 
Kudotut kankaat, juuttia ja muuta niinitekstiilikuitua (pl. pellavaa, hamppua tai ramia)
13.20.19 
Code: 13.20.19 
Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat
17.20.20 
Kudotut kankaat (muut kuin erikoiskankaat) puuvillasta
13.20.20 
Kudotut puuvillakankaat
17.20.31 
Kudotut kankaat synteettikuitu- ja muuntokuitufilamenttilangasta
13.20.31 
Kudotut kankaat synteettikuitu- ja muuntokuitufilamenttilangasta
17.20.32 
Kudotut synteettikatkokuitukankaat
13.20.32 
Kudotut synteettikatkokuitukankaat
17.20.33 
Kudotut muuntokatkokuitukankaat
13.20.33 
Kudotut muuntokatkokuitukankaat

Page 15/104  
Top