CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
71.31.10 
Operaatorita põllutöömasinate ja -seadmete rendi- või väljaüürimisteenused
77.31.10 
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rendi ja kasutusrendi teenused
71.32.10 
Operaatorita ehitusmasinate ja -seadmete rendi- või väljaüürimisteenused
77.32.10 
Ehitus- ja tsiviilehituslike masinate ja -seadmete rendi ja kasutusrendi teenused
77.39.13 
Code: 77.39.13 
Mootorrataste ja haagissuvilate rendi ja kasutusrendi teenused
71.33.11 
Operaatorita kontorimasinate ja ‑seadmete (v.a arvutid) rendi- või väljaüürimisteenused
77.33.11 
Kontorimasinate ja -seadmete (sh arvutid) rendi ja kasutusrendi teenused
71.33.12 
Operaatorita arvutite rendi- või väljaüürimisteenused
77.33.12 
Arvutite rendi ja kasutusrendi teenused
71.34.10 
Muude operaatorita masinate ja seadmete rendi- või väljaüürimisteenused
77.39.14 
Telekommunikatsiooniseadmete rendi ja kasutusrendi teenused
77.39.19 
Code: 77.39.19 
Muude mujal klassifitseerimata operaatorita masinate ja seadmete ning materiaalse vara rendi ja kasutusrendi teenused
71.40.11 
Telerite, raadiote, videomagnetofonide jms seadmete ja tarvikute rendi- või väljaüürimisteenused
77.29.11 
Telerite, raadiote, videomagnetofonide ja nendega seotud seadmete ja tarvikute rendi ja kasutusrendi teenused
71.40.12 
Videolintide rendi- või väljaüürimisteenused
77.22.10 
Videokassettide ja DVD-de laenutamise teenused
71.40.13 
Mööbli jm kodumasinate rendi- või väljaüürimisteenused
77.29.12 
Mööbli ja kodumasinate rendi ja kasutusrendi teenused
71.40.14 
Meelelahutustervete ja puhkevarustuse rendi- või väljaüürimisteenused
77.21.10 
Vabaaja- ja spordikaupade rendi- ja kasutusrenditeenused
71.40.15 
Muusikariistade rendi- või väljaüürimisteenused
77.29.13 
Muusikariistade rendi ja kasutusrendi teenused
71.40.16 
Muude mujal liigitamata tarbeesemete ja majatarvete rendi- või väljaüürimisteenused
77.29.14 
Kodutekstiili rendi ja kasutusrendi teenused
77.29.15 
Code: 77.29.15 
Tekstiilikaupade, rõivaste ja jalatsite rendi ja kasutusrendi teenused
77.29.16 
Code: 77.29.16 
Kodumajapidamises kasutatavate masinate ja seadmete rendi ja kasutusrendi teenused
77.29.19 
Code: 77.29.19 
Muude mujal klassifitseerimata tarbe- ja kodukaupade rendi ja kasutusrendi teenused
72.10.10 
Riistvaraalased nõustamisteenused
62.02.10 
Riistvaraalased nõustamisteenused
72.21.11 
Süsteemi- ja tarbetarkvara
58.29.11 
Pakendis operatsioonisüsteemid
58.29.12 
Code: 58.29.12 
Pakendis võrgutarkvara
58.29.13 
Code: 58.29.13 
Pakendis andmebaaside haldamise tarkvara
58.29.14 
Code: 58.29.14 
Pakendis arendusvahendite ja programmeerimiskeelte tarkvara
58.29.31 
Code: 58.29.31 
Allalaetav süsteemitarkvara
72.21.12 
Rakendustarkvara avaldamisteenused
58.21.10 
Pakendis arvutimängud
58.29.21 
Code: 58.29.21 
Pakendis üldised kontori- ja kodurakendused
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Pakendis muu rakendustarkvara
58.29.32 
Code: 58.29.32 
Allalaetav rakendustarkvara
72.21.20 
Automaatsetes andmetöötlusmasinates kasutatavad salvestisega andmekandjad
58.21.10 
Pakendis arvutimängud
58.29.11 
Code: 58.29.11 
Pakendis operatsioonisüsteemid
58.29.12 
Code: 58.29.12 
Pakendis võrgutarkvara
58.29.13 
Code: 58.29.13 
Pakendis andmebaaside haldamise tarkvara
58.29.14 
Code: 58.29.14 
Pakendis arendusvahendite ja programmeerimiskeelte tarkvara
58.29.21 
Code: 58.29.21 
Pakendis üldised kontori- ja kodurakendused
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Pakendis muu rakendustarkvara
72.22.11 
Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused
62.02.20 
Süsteemide ja tarkvara alased nõustamisteenused
72.22.12 
Tellimustarkvara arendusteenused
62.01.11 
Rakendustega seotud infotehnoloogialahenduste väljatöötamise ja arendamise teenused
62.01.21 
Code: 62.01.21 
Arvutimängude originaaltarkvara
62.01.29 
Code: 62.01.29 
Muu originaaltarkvara
72.22.13 
Süsteemianalüüsi- ja programmeerimisteenused
62.01.12 
Võrkude ja süsteemidega seotud infotehnoloogialahenduste väljatöötamise ja arendamise teenused
72.22.14 
Süsteemide hooldusteenused
62.02.30 
Infotehnoloogiaalased tehnilised abistavad teenused
72.22.15 
Muud arvutialased oskusteenused
62.02.10 
Riistvaraalased nõustamisteenused

Page 89/104  
Top