CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
64.20.11 
Üldkasutatavad kohaliku telefonside teenused
61.10.41 
Interneti magistraalvõrguteenused
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Kitsaribalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Lairibalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Muud Interneti traatsideteenused
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Muud sideteenused
64.20.12 
Üldkasutatavad kaugtelefonsideteenused
61.10.11 
Tavatelefoniteenused — juurdepääs ja kasutamine
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Tavatelefoniteenused — kõneteenused
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Eravõrkude traatsideteenused
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Traatsideteenuse pakkumine
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Interneti magistraalvõrguteenused
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Kitsaribalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Lairibalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Muud Interneti traatsideteenused
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Muud sideteenused
64.20.13 
Mobiiltelefonsideteenused
61.10.41 
Interneti magistraalvõrguteenused
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Kitsaribalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Lairibalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Muud Interneti traatsideteenused
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobiilsideteenused — juurdepääs ja kasutamine
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Mobiilsideteenused — kõneteenused
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Eravõrkude traadita sidesüsteemide teenused
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Traadita sideteenuste osutamine
61.20.30 
Code: 61.20.30 
Andmeedastus traadita sidevõrkude kaudu
61.20.41 
Code: 61.20.41 
Kitsasribalise Interneti-ühenduse teenused traadita võrgu kaudu
61.20.42 
Code: 61.20.42 
Lairibalise Interneti-ühenduse teenused traadita võrgu kaudu
61.20.49 
Code: 61.20.49 
Muud traadita sideteenused Internetis
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Muud sideteenused
64.20.14 
Ettevõtte ühistelefonivõrguteenused
61.10.11 
Tavatelefoniteenused — juurdepääs ja kasutamine
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Tavatelefoniteenused — kõneteenused
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Eravõrkude traatsideteenused
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Traatsideteenuse pakkumine
61.10.30 
Code: 61.10.30 
Andmeedastusteenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Interneti magistraalvõrguteenused
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Kitsaribalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Lairibalise Interneti-ühenduse teenused traatsidevõrkude kaudu
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Muud Interneti traatsideteenused
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobiilsideteenused — juurdepääs ja kasutamine
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Mobiilsideteenused — kõneteenused
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Eravõrkude traadita sidesüsteemide teenused
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Traadita sideteenuste osutamine

Page 83/104  
Top