CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Staadionide ja spordiväljakute konstruktsioonide üldehitustööd
42.99.22 
Staadionide ja spordiväljakute ehitus
45.21.62 
Ujumisbasseinide konstruktsioonide üldehitustööd
41.00.20 
Mitteeluhooned
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Mitteeluhoonete ehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Mujal klassifitseerimata eriehitustööd
45.21.63 
Muude spordi- ja puhkerajatiste konstruktsioonide üldehitustööd
41.00.20 
Mitteeluhooned
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Mitteeluhoonete ehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)
45.21.64 
Mujal liigitamata rajatiste üldehitustööd
42.21.13 
Niisutussüsteemid (kanalid); veetrassid ja -torustikud; veepuhastusjaamad, reoveepuhastusseadmed ja pumbajaamad
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Niisutussüsteemide (kanalite); veetrasside ja -torustike; veepuhastusjaamade, reoveepuhastusseadmete ja pumbajaamade ehitus
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Muud mujal klassifitseerimata rajatised
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Mujal klassifitseerimata rajatiste ehitus
45.21.71 
Kokkupandavate elamute monteerimine ja püstitamine
41.00.30 
Elamuehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)
45.21.72 
Kokkupandavate mitteelamute monteerimine ja püstitamine
41.00.40 
Mitteeluhoonete ehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)
45.21.73 
Muude kokkupandavate konstruktsioonide monteerimine ja püstitamine
41.00.40 
Mitteeluhoonete ehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Valmisehitusdetailide kokkupaneku ja püstitamise tööd
45.22.11 
Katusefermitööd
43.91.11 
Katusefermitööd
45.22.12 
Katusekattetööd
43.91.19 
Muud katuseehitustööd
45.22.13 
Katuseplekkide ja -rennide paigaldustööd
43.91.19 
Muud katuseehitustööd
45.22.20 
Hüdroisolatsioonitööd
43.99.10 
Hüdroisolatsioonikihtide paigaldus
45.23.11 
Kiirteede, teede, tänavate jm sõidu- või jalgteede alustööd
42.11.20 
Kiirteede, teede, tänavate jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teede ja lennujaamade lennuradade ehitus
45.23.12 
Kiirteede, teede, tänavate jm sõidu- või jalgteede pindamistööd
42.11.10 
Kiirteed, teed, tänavad jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teed ja lennujaamade lennurajad
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Kiirteede, teede, tänavate jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teede ja lennujaamade lennuradade ehitus
45.23.13 
Raudteede üldehitustööd
42.12.10 
Raudteed ja metrood
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Raudteede ja metroode ehitus
45.23.14 
Lennuväljade lennuradade üldehitustööd
42.11.10 
Kiirteed, teed, tänavad jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teed ja lennujaamade lennurajad
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Kiirteede, teede, tänavate jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teede ja lennujaamade lennuradade ehitus
45.23.15 
Teekatte, parkimisalade jms pindade märgistustööd
42.11.20 
Kiirteede, teede, tänavate jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teede ja lennujaamade lennuradade ehitus
45.23.21 
Staadionide ja spordiväljakute pinnakattetööd
42.99.22 
Staadionide ja spordiväljakute ehitus
45.23.22 
Muude spordi- ja puhkerajatiste pinnakattetööd
41.00.40 
Mitteeluhoonete ehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)
45.24.11 
Ranna ja sadama üldehitustööd
42.91.10 
Kalda- ja sadamarajatised, tammid, lüüsid ja nendega seotud hüdromehhaanilised rajatised
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Kalda- ja sadamarajatiste, tammide, lüüside ja nendega seotud hüdromehhaaniliste rajatiste ehitus
45.24.12 
Tammide, kanalite, niisutuskanalite ja akveduktide üldehitustööd
42.21.13 
Niisutussüsteemid (kanalid); veetrassid ja -torustikud; veepuhastusjaamad, reoveepuhastusseadmed ja pumbajaamad
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Niisutussüsteemide (kanalite); veetrasside ja -torustike; veepuhastusjaamade, reoveepuhastusseadmete ja pumbajaamade ehitus
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kalda- ja sadamarajatised, tammid, lüüsid ja nendega seotud hüdromehhaanilised rajatised
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Kalda- ja sadamarajatiste, tammide, lüüside ja nendega seotud hüdromehhaaniliste rajatiste ehitus
45.24.13 
Lüüside, lüüsiväravate jm hüdromehaaniliste rajatiste üldehitustööd
42.91.10 
Kalda- ja sadamarajatised, tammid, lüüsid ja nendega seotud hüdromehhaanilised rajatised
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Kalda- ja sadamarajatiste, tammide, lüüside ja nendega seotud hüdromehhaaniliste rajatiste ehitus
45.24.14 
Süvendustööd; muud vesiehitustööd
42.91.20 
Kalda- ja sadamarajatiste, tammide, lüüside ja nendega seotud hüdromehhaaniliste rajatiste ehitus
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Mujal klassifitseerimata eriehitustööd
45.25.10 
Tellingutööd
43.99.20 
Tellingutööd
45.25.21 
Vundamenditööd, k.a vaiade rammimine
43.99.30 
Rammimistööd; vundamenditööd

Page 68/104  
Top